Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Til deg som er russ våren 2020

Dei fleste av Dykk er ikkje i den mest utsette gruppa når det gjeld Korona-viruset, men De kjenner sannsynlegvis nokon som er det. Me ber om at De er med på vår felles dugnad for å hindra smittespreiing. Les brevet til deg som er russ i år.

Mobbeombodet

Stengjer alle vidaregåande skular

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halda oppe den faglege progresjonen til elevane.

Elevhefte 2019-2020

Aktuelt

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.

Fleire saker