Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpa datamaskin. Meir informasjon finn du her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/.

Mobbeombodet

Første skuledag 2020/21

Første skuledag for elevane er måndag 17. august. Oppmøte er kl. 9 i Fuglaberget på skulen. Etter litt felles info, vil kontaktlærarane ta med seg klassane sine til klasserommet, der ein vil finna namnet sitt på den pulten ein skal sitta.

Elevhefte 2019-2020

Aktuelt

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisningen sjølv om du til dømes har ei skade, og ikkje misser karaktergrunnlaget i dette faget.

Åsta og Oddvar takka for seg

Åsta og Oddvar takka for seg

Etter 37 og 35 år på Bømlo vidaregåande skule, blir no Åsta Røksund Økland og Oddvar Nesse pensjonistar.

Fleire saker