Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Treng du nokon å snakke med?

Vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk) 2020

Vi avventar nærmare beskjed om dette. 

Kontaktinformasjon ved skolestenging

Leiinga ved skulen, elevteneste og IKT-ansvarleg er tilgjengeleg både på e-post og telefon. Elevar kan bruke meldingssystemet i itslearning for å nå lærarane sine.

Vi er opptatt av at undervisning og skulekvardag skal vere så meiningsfull som mogleg, også no når undervisninga går føre seg i digitale klasserom. Ta gjerne kontakt om det er behov eller ynskje.

Vestland fk si informasjonsside om koronaviruset
Kontakinformasjon

Kontakinformasjon

Leiinga ved skulen, elevteneste og IKT-ansvarleg er tilgjengeleg både på e-post og telefon. Elevar kan avtale videomøte med elevtenesta ved å besøke faget BKS-Elever på itslearning. Elevar kan også bruke meldingssystemet i itslearning for å nå lærarane sine.

Eldre artiklar