Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Treng du nokon å snakke med?

Vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk) 2020

Vi avventar nærmare beskjed om dette. 

Kontaktinformasjon ved skolestenging

Leiinga ved skulen, elevteneste og IKT-ansvarleg er tilgjengeleg både på e-post og telefon. Elevar kan bruke meldingssystemet i itslearning for å nå lærarane sine.

Vi er opptatt av at undervisning og skulekvardag skal vere så meiningsfull som mogleg, også no når undervisninga går føre seg i digitale klasserom. Ta gjerne kontakt om det er behov eller ynskje.

Vestland fk si informasjonsside om koronaviruset
Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

Eldre artiklar