Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Visma InSchool (VIS)

Frå og med skuleåret 2021-22 nyttar vi VIS som skuleadministrativt system.

For elevar: Sjå introduksjonsvideo her
For føresette: Sjå introduksjonsvideo her

Visma InSchool

Foreldremøte

Rektor v/Austevoll vidaregåande skule har gleda av å invitere Dykk til foreldremøte torsdag 7. oktober.

Det vert felles informasjon i kantina frå leiinga ved skulen, samt politiet, før alle føresette går til klasseromma med kontaktlærarane for å få informasjon om klassen som sonen/dottera Dykkar går i. Det vert òg høve til å snakke med faglærarane.

Invitasjon foreldremøte
Livsmeistring - psykisk helse og rus

Livsmeistring - psykisk helse og rus

Denne veka har skulen hatt besøk av Politiet og eit team frå Austevoll kommune som jobbar med psykisk helse og rus. Truls, frå politiet, lærte elevane litt om livsmeistring, val og konsekvensar av val. Elevane veit no at det er dei som er sjefen i sitt liv.

Fin temperatur både inne og ute

Fin temperatur både inne og ute

Fredag var det politisk debatt i kantina på skulen. Representantane frå ungdomspartia fekk diskutere tema som -Kva skal me leve av etter olja? Og korleis sikre læreplassar til ungdomen? 7. september skal elevane røysta i politisk skuleval og det vert spanande å sjå kva parti elevane røyster på.