Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Visma InSchool (VIS)

Frå og med skuleåret 2021-22 nyttar vi VIS som skuleadministrativt system.

For elevar: Sjå introduksjonsvideo her
For føresette: Sjå introduksjonsvideo her

Visma InSchool

Foreldremøte

Rektor v/Austevoll vidaregåande skule har gleda av å invitere Dykk til foreldremøte torsdag 7. oktober.

Det vert felles informasjon i kantina frå leiinga ved skulen, samt politiet, før alle føresette går til klasseromma med kontaktlærarane for å få informasjon om klassen som sonen/dottera Dykkar går i. Det vert òg høve til å snakke med faglærarane.

Invitasjon foreldremøte
Fin temperatur både inne og ute

Fin temperatur både inne og ute

Fredag var det politisk debatt i kantina på skulen. Representantane frå ungdomspartia fekk diskutere tema som -Kva skal me leve av etter olja? Og korleis sikre læreplassar til ungdomen? 7. september skal elevane røysta i politisk skuleval og det vert spanande å sjå kva parti elevane røyster på.

Nye lærarar

Nye lærarar

Grunna ei stor auke i søknadar til skulen og oppretting av 3 nye klassar, har me hatt glea av å tilsette 6 nye, dyktige lærarar i sommar!