Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Les meir

Skulen sin brosjyre

Informasjon til elevane

Heile landet er no i ein situasjon som er ny og utfordrande. Det er mykje nytt både for lærarar og elevar og me vil alle ha ein bratt læringskurve når det gjeld nettundervisning. 

Les meir

Skulen si Facebookside
Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.