Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse, 14.februar

Sjukdomen vert skulda meningokokkbakterier og smittar via spytt. Ungdomar har oftare meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltek dei i aktivitetar som aukar risikoen for smitta, til dømes tett samvær med andre ungdomar over fleire dagar, festing, høgt alkohol forbruk, deling av flaskar og sigarettar, aktiv eller passiv røyking og lite søvn.

Vaksinen får du gratis 14.februar hos helsesyster Anne Britt.

Meir informasjon om hjernehinnebetennelse

Søk skuleplass

Vigo er open for å søkeplass til neste skuleår.

Hugs søkefristen 1. mars.

OBS: For elever som skal på tilrettelagt er fristen 1.februar!

Søk skuleplass her
Se fleire saker