Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Nytt fra voksenopplæringssenteret 

Voksenopplæringssenteret er grunnet tiltak mot spredning av koronavirus, stengt til og med 13.april (2. påskedag). Stenging kan bli forlenget. All undervisning blir gjennomført nettbasert med faglærer. Alle avtaler om veiledning blir også utsatt inntil senteret åpner igjen. Søknadsfrist er forlenget til 01.05.20. Flere av våre tilbud som starter høsten 2020 er fulltegnet. Se merknad kurs.

Senter for voksenopplæring

Tilbod om kontakt med psykologisk fagpersoner mens skolen er stengt.

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Les meir om tilbodet

 Presentasjon av studietilbod 2020/21: 

Vi får 2 nye studieretninger fra og med skolestart 2020, idrettsfag og service og samferdsel. Vil du vite mer om disse eller andre tilbud ved skolen les brosjyren vår ved å trykke på lenkeknappen.

Gå til brosjyre
Undervisning for elevar innan yrkesfag

Undervisning for elevar innan yrkesfag

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset.