Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Årstad vgs under rødt smittenivå.

Vi opplever no at smitten aukar i samfunnet og det er sett inn strengare tiltak både nasjonalt og lokalt. Hovudprioritet framover vil vere å gi undervisning til elevane og oppretthalde mest mogleg normalitet for eleven. Det er avgjerande at elevar ikkje mister opplæring eller vurderingsgrunnlag. Alle elevane skal ha fysisk undervisning jevnlig. 

Les meir her

Korona-info til elevar og foreldre

For å begrense smitte har UDIR fleire tiltak på skulane. Trafikklys med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld. Det er smittesituasjonen i Noreg som avgjer kva for nivå vi på skulen skal følgje. 

Korona-info til elevar og foreldre (også på andre språk)
Sjå fleire saker frå Årstad videregående skole