Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Raudt nivå i vidaregåande skule - covid-19

Nivået er heva til raudt for vidaregåande skular. Dvs at elevar og tilsette må ha eit avgrensa antal kontaktar og halde minst ein meter avstand mellom seg. Frå måndag 9. november må vi difor veksle mellom noko undervisning på skulen og noko nettundervisning. Alle klassar vil få melding frå sin kontaktlærar når endringane er klare.

Presentasjon foreldremøte

Toppidrett

Vi tilbyr toppidrett for både yrkesfaglege og studiespesialiserande elevar. Du kan velje fotball, handball, e-sport eller individuelle greiner. Klikk på knappen under for å sende inn søknadsskjema.

Søknadsskjema toppidrett

AKTUELT

Elevundersøkinga hausten 2020

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Utdanningsdirektoratets netteneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Sjå fleire saker