Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Fylkeskommunen får store oppgåver å løyse

Politikk

– Regjeringa må forstå at store oppgåver skal løysast ute i fylka, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at fylkesutvalet har vedteke ei fråsegn om det nye inntektssystemet for fylkeskommunane frå 2020.

Derfor skal du velje ein offentleg vidaregåande skule!

Utdanning

– Vi har eit breitt fagtilbod, dyktige lærarar og eit apparat som tar godt vare på elevane, seier Bjørn Lyngedal. Fylkesdirektøren for opplæring har mange gode grunnar til at du skal søkje ein av Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular. Men hugs å gjere det innan 1. mars!

Sjå fleire saker