Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Temaplan for landbruk vedtatt

Politikk

Fylkestinget har vedtatt Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 som nyleg var ute på høyring. Engasjementet har vore stort om planen som skal bidra til å sikre ei berekraftig utvikling av landbruket i Hordaland.

Første kvinnelege fylkesrådmann i Hordaland

Politikk

Hordaland fylkeskommune fekk i dag første kvinne som fylkesrådmann. Fylkestinget har konstituert Ingrid Holm Svendsen (49) som fylkesrådmann fram til nye Vestland fylkeskommune vert oppretta 1. januar 2020.

Sentralbadet skal bli scenekunsthus

Kultur Politikk

Fylkestinget i Hordaland har vedteke å løyve fem millionar kroner til å etablere Sentralbadet i Bergen som scenekunsthus. Carte Blanche, Noregs nasjonale kompani for samtidsdans, skal ha hus i Sentralbadet.

Sjå fleire saker