Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Glede over produksjonsskule på Hjeltnes

Politikk Utdanning

– Eg ser fram til godt samarbeid med Ulvik herad, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at fylkesutvalet gjekk inn for å etablere produksjonsskule på Hjeltnes med start til hausten. Dette blir eit tilbod for elevar som er utanfor opplæring og arbeid.

Ny takstsonestruktur frå 1. august

Fylkesutvalet har samrøystes vedteke å innføre ny takstsonestruktur i kollektivtrafikken i Hordaland frå 1. august. Det inneber at 470 soner blir redusert til sju og at 10 kommunar rundt Bergen blir inkludert i noverande sone 1 Bergen.

Fylkesutvalet på synfaring i skulebygda Voss

Politikk Utdanning

– Vi har ein fantastisk skule og ein fantastisk bygning, sa rektor Svein Inge Styve då han i dag ønskte fylkesutvalet velkommen til to dagar på Voss. Omvising på dei to, nye vidaregåande skulane stod på programmet, i tillegg orientering om ny gondolbane/satsing på turisme og behandling av 32 politiske saker.

Sjå fleire saker