Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Positiv til utviding ved St. Paul vgs

Fleirtalet i fylkesutvalet støttar søknaden frå St. Paul vgs om å etablere nytt tilbod innan idrettsfag og ei utviding på totalt 146 elevplasser.

Sjå fleire saker