Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Fylkes-ja til Kvinnheradpakken

Politikk

Kvinnheradpakken for vegutbygging i kommunen har fått tilslutnad frå Hordaland fylkesting. Neste steg vert at Statens vegvesen skal utarbeida forslag til stortingsproposisjon for oversending til Samferdselsdepartementet.

Sjå fleire saker