Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Gir 200 000 kr til program om psykisk helse

Næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune gir økonomisk stønad til programmet Impact Challenge. Gründarar og etablerte organisasjonar skal saman finne berekraftige løysingar på felles samfunnsutfordringar. Det første året er mental helse tema.

Sjå fleire saker