Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Bergen blir elbusshovudstaden i Norden

– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi behandla det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda. For dei styrande partia i Hordaland er dette svært viktig, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at Enova gir 36 millionar kroner til elektrifisering av bussar i Bergen.

Fylkeskommunen får store oppgåver å løyse

Politikk

– Regjeringa må forstå at store oppgåver skal løysast ute i fylka, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at fylkesutvalet har vedteke ei fråsegn om det nye inntektssystemet for fylkeskommunane frå 2020.

Sjå fleire saker