Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Godt driftsresultat for fylkeskommunen

God og stram økonomisk styring gjer at fylkeskommunen kjem ut med eit rekneskapsoverskot på 107 mill. kr i 2017. – Det har vore arbeidd målretta i heile organisasjonen gjennom året, så dette er resultat av godt lagarbeid, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Sjå fleire saker