Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

6,6 mill kr til kulturelle prosjekt

Kultur Politikk

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har tildelt vel 6,6 millionar kroner til 20 ulike prosjekt gjennom kulturelt utviklingsprogram (KUP). Mest får Vestnorsk Filmsenter AS med 1,4 millionar kroner til etablering av eit filmveksthus.

Sjå fleire saker