Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Om fråvær, frå Utdanningsdirektoratet:

Frå 1. august 2016 blir det innført ei fråværsgrense i den vidaregåande skulen:

-  Dersom ein elev er borte i meir enn 10 prosent av timane i eit fag, skal han eller ho i utgangspunktet ikkje få halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter i faget
-  Fråværsgrensa gjeld timefråvær i enkeltfag, ikkje eleven sitt totale fråvær.
-  Sjølv om ein elev har meir enn 10 prosent fråvær i eit fag, kan han eller ho likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fråværet har spesielle grunnar
-  Eleven må dokumentere fråværet for å få det unnateke
-  Eleven skal få eit varsel om han eller ho står i fare for å ikkje få karakter på  grunn av fråvær

Du kan finne meir informasjon på desse linkane:

Udir, Om  Fråvær

Regjeringen, Om Fråvær

Voksenopplæring, nye kurs i 2016.

Vi startar opp nye kurs i m.a. helse- og oppvekstfag og generell studiekompetanse hausten 2016.

Du finn meir informasjon om Voksenopplæring i menyen for studietilbod øverst til venstre på denne sida. Der finn du og opplysningar om kor tid du kan treffa oss.

Nedanfor finn du i tillegg ei lenke til HFK sine sider for voksenopplæring. 

  

 

 

Til Senter for voksenopplæring

Aktuelt

Avslutning av skuleåret 2015/16 ...

Avslutning av skuleåret 2015/16 ...

Skuleavslutning i gymsalen på avd. Vatle. Vi takkar av avd. Bryn og avd. Granvin som skal over til Nye Voss vidaregåande skule....

Aktivitetsdag...

Aktivitetsdag...

Nest siste dag for elevar på Voss vidaregåande skule, ein aktivitetsdag med grillmat til lunch.

Sjå fleire saker