Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skuleåret 2016/17:

Når dette skuleåret er ferdig i juni neste år, er vi eitt steg nærare fullføring av samanslåing av skulane på Voss til to nye skular.  Aktivitetar på Voss vidaregåande skule, avd. Bryn og avd. Granvin er flytta over til Nye Voss Vidaregåande skule, som no er i drift på Skulestadmoen.  Nye Voss Gymnas vil kome i drift eingong i 2017.  Resterande aktivitetar på Voss vidaregåande skule, avd. Vatle, vil bli overført til Nye Voss Gymnas eingong i 2017, eventuelt frå 1. januar 2018. 

Om fråvær, frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) og Regjeringa:

Frå 1. august 2016 blir det innført ei fråværsgrense i den vidaregåande skulen:

Udir, Om  Fråvær

Regjeringa, Om FråværVoksenopplæring - nye kurs 2017

Vi startar opp kurs i helsearbeidarfaget januar 2017.

Orienteringsmøte om helsearbeidarfaget

Tysdag 6. desember kl. 19 vert det eit kort orienteringsmøte om opplæringa i helsearbeidarfaget. Stad: Rogne vidaregåande skule, Sjukehusvegen 3.

Du finn meir informasjon om Voksenopplæring i menyen for studietilbod øverst til venstre på denne sida. Der finn du og opplysningar om kor tid du kan treffa oss.

Nedanfor finn du i tillegg ei lenke til HFK sine sider for voksenopplæring.  

Til Senter for voksenopplæring

Aktuelt

NyeVossGymnas

NyeVossGymnas

Brosjyre for Nye Voss Gymnas er no klar

Sjå fleire saker