Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Justering av inntaksregler skoleåret 17/18

Fylkestinget gjorde i desember 2016 justering av inntaksreglane til vidaregåande opplæring.

Vi ber om at en merker seg følgjande punkt:

  • Søkjarar frå Vg1 i dei fem studieførebuande utdanningsprogramma har prioritet for inntak til Vg2 ved same skule. Føresetnaden er at dei søkjer den aktuelle skule som sitt første skuleynskje på vigo.no, og at dei søkjer Vg2 same kalenderåret som dei var ferdige med Vg1. 
  • Ovannemnde regel har inntil no vore gjeldande for inntak frå Vg2 til Vg3 Studiespesialiserande, men vil frå inntaket til skuleåret 2017/18 gjelde for alle dei studieførebuande utdanningsprogramma (sjå særlege reglar for inntak til Vg2 og Vg3 Musikk på Langhaugen videregående skole i den lokale inntaks- og formidlingsforskrifta). 
  • Søkjarar med lang reiseveg, i praksis sett til minst ein time med offentleg transport kvar veg, kan prioriterast inn til næraste skule som har dei utdanningsprogramma som blir søkt. Vilkåret er at søkjar sjølv søkjer næraste skule. 
  • Den lokale inntaks- og formidlingsforskrifta ligg elles ute på hordaland.no (gå til «Utdanning» og «Vidaregåande opplæring» der ein finn ein link til «Lover og regler»). Forskrifta vil om kort tid også bli lagt ut på vilbli.no for Hordaland).

Blokkskjema for skoleåret 17/18

Blokkskjema for 2017/18 er nå tilgjengelig. Blokkskjema vil alltid ligge tilgjengelig på siden om foreldremøte, som du finner ved å gå inn på siden "Til foresatte".

Blokkskjema Vg2 17/18

 

Blokkskjema Vg3 17/18

 

MIGRANT - ERASMUS+ 2016-2018

1STB er med i et ERASMUS+-prosjekt sammen med elever og lærere i fem andre land (Frankrike, Polen, Italia, Hellas og Tyrkia), hvor de skal lære mer om flyktningkrisen i Europa. Sjekk ut prosjektets hjemmeside: 

my-migrant.org

Artikkelarkiv

Mattekafé

Mattekafé

Tirsdag hadde vi vår første mattekafé

Artikkelarkiv