Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Drømmeskole

Stord vgs. er med Drømmeskolen- eit landsomfattane prosjekt der skular som er med i prosjektet arbeider systematisk med å betre skulemiljøet.

Tysdag 28. mars kjem forskarar frå Oxford Research i Kristiansand for å intervjue VG1-elevane våre. Spanande å sjå om det er mogeleg allereie no å registrere effektar av prosjektet.

Prognoseinntaket

I alt 907 har søkt om elevplass neste skuleår. Det vil kome mindre endringar framover, men så langt ser det ut som om me vil behalde det same utdanningstilbodet som inneverande skuleår. Dei som har søkt hos oss får SMS frå inntakskontoret omlag 7. juli om at inntaket er klart. Då må ein logga inn i VIGO for å sjå kva ein er komen inn på og leggja inn svar.

Sjå inntakskalenderen 2017

AKTUELT

Solidaritetsdag

Solidaritetsdag

8. februar arrangerte elevrådet Solidaritetsdag for å samle inn pengar til utdanningsstipend i Comalapa i Guatemala. Solidaritetsdagen kom i stand på Elevrådet sitt initiativ, På solidaritetsdagen var elevane ute og skaffa pengar til ungdom som ikkje har råd til å skaffe seg utdanning. Elevrådet valde Comalapa-prosjektet som mottakar. Comalapa i Guatemala er Stord sin vennskapskommune, og også tidlegare år har elevane på skulen hatt innsamlingar til Comalapa. Før solidaritetsdagen fekk skulen besøk av Kristine Rødahl frå Kirkens Nødhjelp. Ho har arbeidd i Guatemala i fleire år og kunne fortelje om situasjonen i landet, og kor mykje utdanningsstipend betydde for ungdomane som fekk dei og for familiane deira.

Open dag på Vabakkjen

Open dag på Vabakkjen

Mellom 200 og 300 tok imot invitasjonen til å besøke skulen på Open dag 25. januar. Elevar og lærarar heldt skulen open fram til kl. 19.00, så det var rikeleg tid til å besøke både verkstadene og få med seg informasjonsmøte der skulerådgjevar og representantar frå Opplæringskontor og bedrifter orienterte om lærlingordninga og kva utsikter ein ser for seg framover for yrkesfaga.

Sjå fleire saker