Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Fråværsgrense

Det er innført ei nasjonal fraværsgrense i videregåande opplæring frå skuleåret 2016-2017. Fråværsgrensa gjeld for alle elevar i alle fag. Nedanfor finn du meir informasjon om fråværsgrensa. Kontaktlærar eller rådgjevarane kan svare om du har fleire spørsmål. 

Spørsmål og svar om fråvær (UDIR rettleiar)

Regelverk for fråvær og vitnemål

Vaksenopplæring

Me har ledige plassar på følgjande kurs for vaksne:
Salsmedarbeidar                                      Akvakultur
IKT- servicefag                                         Sjømatproduksjon
Logistikkfag                                              Reinhaldsoperatørfag
Kontor og administrasjonsfag
Kurset er gratis og har startdato januar 2017 med atterhald om at det er nok søkjarar.
Les meir her

 

 

                                         

 

                             

AKTUELT

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing

Det toårige Erasmus+- prosjektet, Additive Manufaturing, adding high-tech in Education, blei avslutta i april i vår. Prosjektet var eit samarbeid mellom yrkesretta vidaregåande skular i Tsjekkia, Tyskland, Belgia, Island og Norge, og hjå oss var det elevar og lærarar i automasjonsklassane på Vg2/Vg3 som deltok.

Sommarskule

Sommarskule

For andre år på rad er det sommarskule på Stord vgs. I år er det undervisning både i matematikk og norsk for framandspråklege. I løpet av to veker med intensiv matematikkundervisning, får yrkesfagelevar høve til å friske opp yrkesmatematikken, og avslutte kurset med ny eksamen. I norskgruppene får framandspråkelevane eit løft med norskopplæring som gjev dei eit betre språkgrunnlag før skulen startar til hausten.

Sjå fleire saker