Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Yrkesfagleg koordinator

Me har ledig prosjektstilling som yrkesfagleg koordinator. Koordinatoren skal knyte tettare kontakt mellom skulen og aktuelle bedrifter med tanke på utplassering av elevar, teikning av lærekontraktar og lærekandidatavtalar. Koordinatoren skal vere kontaktperson mellom skule, bedrift og fagopplæringa. Søknadsfrist er 29. januar.

Meir om stillinga

Utdanningsmesse, Open dag og foreldremøter

Møt oss på Utdanningsmessa på Vikahaugane onsdag 25. og torsdag 26. januar. Vaksenopplæringa og Opplæringssenteret har eigen stand.

Onsdag 25. januar blir det Open dag på Vabakkjen der dei ulike yrkesfaga presenterer seg. Same dag blir det foreldremøte for VG2 - yrkesfag på Vabakkjen. 26. januar blir det foreldremøte for VG1- studiespesialiserande på Saghaugen.    

              

                  

AKTUELT

Hovudverneombud takka av

Hovudverneombud takka av

Etter sju år som hovudverneombod på Stord v.g.s. blei Aud-Helen Vesterheim takka av på AMU-møtet 18. januar.

Yrkesfaglege koordinatorar

Yrkesfaglege koordinatorar

Til våren får skulen yrkesfagkoordinator. Dette er ei to-årig forsøksordning som fylkeskommunen prøver ut ved fem vidaregåande skuler i Hordaland. Målet er at fleire yrkesfagelevar gjennomfører og fullfører yrkesutdanninga si.

Sjå fleire saker