Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skal du søke høgare utdanning 2017/2018?

Vi minner om søknadsfristen 15. april. Kontakt utdannings- og yrkesrådgivar Heine dersom du treng råd og hjelp.

Søk høgare utdanning på samordna opptak

Ungdata 2017

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei spørje-undersøking blant ungdomane i kommunen. Formålet er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Elevane på Stend skal delta i undersøkinga som går føre seg i løpet av veke 12- 14.

Les meir om Ungdata

Aktuelt

Krafttak mot kreft

12. mars deltar Stendarussen på Kreftforeningen sin årlige aksjon "Krafttak mot kreft".

Sjå fleire saker