Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Open dag sundag 7. mai 

Møt våren og lamma på Stend sundag 7. mai. Det blir som vanleg opne dyreavdelingar og hesteridning. Du kan sjekke ut maskinar og traktorar, kjøpe deg litt mat, og mykje meir. Inntektene frå open dag går til klassekassene til dei elevane som deltar. Velkomen!  

Inngangspengar: Born kr. 40,- Vaksen kr. 80,- Familie kr. 150,-

Ungdata 2017

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei spørje-undersøking blant ungdomane i kommunen. Formålet er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Elevane på Stend skal delta i undersøkinga som går føre seg i løpet av veke 12- 14.

Les meir om Ungdata

Aktuelt

Aktivitetsdag 19. april 2017

Aktivitetsdag 19. april 2017

Onsdag 19. april var det aktivitetsdag for alle elevar og tilsette på Stend vidaregåande skule. Det er vg3 idrett som har ansvar for å gjennomføre aktivitetsdagen, som del av opplæringa i faget treningsleiing.

Krafttak mot kreft

12. mars deltar Stendarussen på Kreftforeningen sin årlige aksjon "Krafttak mot kreft".

Sjå fleire saker