Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vaksenopplæring våren 2017

Fire ulike fag har oppstart i januar.
Undervisninga er på deltid og går over eitt år på skulestad  Bildøy, Undervisninga frå  frå klokka 17.00-21.00 ein til to kveldar i veka. 
Undervisninga er gratis. Inntak skjer fortløpande.

Vaksenopplæring hausten 2017

Fleire utdanningstilbod startar i august 2017. Dei fleste fagtilboda er på deltid over eit år. Spørsmål? Kontakt oss.

Senter for vaksenopplæring

Du som elev er viktig for oss

Vi legg vekt på elevmederknad; å kunne påverke skulekvardagen din. 
Råd og utval elevane deltek i:
Vi har to elevråd, eit på kvar skulestad. Elevrådet har jamlege møte for å ta opp saker elevene sjølv løfter. Leiinga samarbeider tett med elevrådet.
Elevane har eige kantineråd, der dei saman med kantinedrivar og leiinga kan påverke korleis kantina kan verta betre både i meny og som sosial møteplass.
Vi støtter Operasjon Dagsverk fordi det er viktig å  støtte opp om frivillig arbeid til fordel for andre..

Våre satsingsområder

NYHENDE

Russekullet har samla inn!

Russekullet har samla inn!

Vi er veldig stolte over Sotrarussen, som samla inn over 180.000 kroner til kreftaksjonen! Ny rekord!Takk til alle elevane frå vg3 som gjekk med bøsser! Dette kan komme mange til nytte.

Teknologimessa 2017

Teknologimessa 2017

I veke 11 var det igjen Teknologimesse, denne gang på Sartor senter. Både ungdomsskular og vi, som vidaregåande skule med tilbod om teknologifagline, deltok med gode presentasjonar av prosjekt elevane har jobba med.

Sjå fleire saker