Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

INNTAK SKULEÅRET 2016-2017:

Vi har nokre få ledige plassar på følgjande utdanningsprogram:
  • Bygg- og anleggsteknikk vg2
  • Design og handverk vg1
  • Kokk- og servitørfag vg2
  • Idrettsfag vg2
  • Idrettsfag vg3
  • Studiespesialisering vg1
  • Studiespesialisering vg2

Ønskjer du plass på eitt av desse utdanningsprogramma, så ta kontakt med skulen på telefon snarast! Vi fyller opp fortløpande! Utdanningsprogram som ikkje står på lista har venteliste. Om du ikkje står på ventelista, men ønskjer å stå der, så ta kontakt med skulen.

Vi tilbyr òg vaksenopplæring. Her er inntaket fortløpande. Sjå lenke under eller ta kontakt med skulen for meir informasjon.
Vidaregåande utdanning for vaksne

Skulestart 18. august ligg bak oss.

Vi er godt i gang med det nye skuleåret, og elevane er blitt kjend med skulekvardagen vår. Det er hektisk å finne sin plass etter skulestart, og vi har alle staka ut retning og ser framover.

Lærarane og leiinga ser fram til dei komande vekene saman med elevane.
Etter haustferien i veke 41 skal yrkesfagklassane i gang med praksis i bedrift, og nokon få har faktisk starta opp alt før haustferien. Andre klassar er i gang med prosjekt og ekskursjonar.

elever og PC

Situasjon frå bibllioteket i Sund.

Skulerute 2016-2017

Aktuelt

Vi utvidar idrettstilbodet

Vi utvidar idrettstilbodet

Frå hausten av kan alle elevar på vg2 og vg3 studiespesialisering velje topp- og breddeidrett som fordjupingsfag.

Aktiv skuledag

Aktiv skuledag

Torsdag 12. januar var fysisk aktivitet i fokus. 800 elevar tok turen til Sotra Arena og fekk prøve seg i eit spekter med aktiviteter.

Sjå fleire saker