Privatist

Fristen for å melde seg til privatisteksamen våren 2015 er no gått ut. I vår vil eksamensperioden vare frå og med veke 17 til og med veke 24.

Ny eksamensordning i matematikk frå våren 2015

Frå og med våreksamen 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på sentralt gitt eksamen i matematikk. Det betyr at det er obligatorisk å bruke pc på del 2 av eksamen i matematikk.
Du kan lese meir om endringane og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Du finn eksempeloppgåver på denne sida, kontakt Eksamenskontoret på e-post eksamen@hfk.no for å få passord.
Her finn du generell informasjon om å bruke pc på privatisteksamen.
Endringane gjeld ikkje lokal gitt eksamen i matematikk for vg1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006)

Eksamensinstruks

Her finn du eksamensinstruks for munnleg og munnleg-praktisk eksamen og for skriftleg eksamen.
Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde kvar gong du møter på eksamen. Døme på gyldig legitimasjon er bankkort, førarkort eller pass. Skulebevis er ikkje gyldig legitimasjon.
Du har sjølv ansvar for at du veit kva hjelpemiddel du kan bruke på eksamen. Om du har kryssa av for at du ønskjer å bruke datamaskin på skriftleg eksamen, må du gjere deg kjend med reglane som gjeld.

Tid og stad for eksamen

Du finn informasjon om tid og stad for eksamen på sida di på www.privatistweb.no. Klikke på faget for å sjå kor og når du skal møte. Du vil få melding frå Eksamenskontoret på e-post og sms om det skjer endringar.

Eksamenslokale i Bergen våren 2015

Det er ikkje mogleg å parkere ved eksamenslokala. Sjå nettsidene til Skyss for rutetider for bybane og buss.

Skriftleg eksamen
• Kristkirken, Kanalveien 90, bybane til Wergeland, kartlenke.
Odd Fellow-huset, Krabbedalen 66, buss nr. 40, kartlenke.
Peer Gynt-salen, Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, kartlenke.
Brann Stadion, Kniksens plass 1, inngang 9 SPV, bybane til Brann stadion, kartlenke.

 Munnleg  og munnleg praktisk eksamen
Amalie Skram videregående skole, Lungegårdskaien 40, rett ved Bystasjonen, kartlenke.
Representantar frå Eksamenskontoret vil vere til stades på skulen frå klokka 15.30.  Privatistar som kjem tidleg, kan vente i kantina. Skulen kan ikkje svare på spørsmål om privatisteksamen.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart