Privatist

Fristen for å melde seg til privatisteksamen våren 2016 er no gått ut. I vår vil eksamensperioden vare frå medio april til medio juni.

Du finn nyttig informasjon om det å vere privatist på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i menyen på venstre side.

Leseliste og tema for prosjektoppgåve

Om du skal ha munnleg eksamen i religion, norsk eller språkfag, skal du levere leseliste. Om du skal ha munnleg-praktisk eksamen i geofag 1 eller 2, skal du levere tema  for prosjektoppgåve. Frist for å levere leseliste og tema for prosjektoppgåve i vår er 1. mars. Du kan lese meir om dette her.

Tilrettelegging av eksamen

Frist for å søkje om tilrettelegging av eksamen i vår er 1. mars. Frist for å ettersende dokumentasjon er 20. mars. Du kan lese meir om tilrettelegging av eksamen og korleis du søkjer her.

Kontakte eksamenskontoret

Du kan kontakte eksamenskontoret på e-post eksamen@hfk.no. Du kan også ringje eksamenskontoret på telefon 55 23  95 55, vi har telefontid mellom 10 og 14 kvar dag.

Tid og stad for eksamen

Tid og stad for eksamen blir publisert på sida di på privatistweb.no før påske. Du vil få melding frå eksamenskontoret på e-post og sms når datoane er klare. Eksamenskontoret sender ikkje brev i posten med desse opplysningane.

Klage på karakter

Om du har klaga på karakter frå hausteksamen, vil du få svar på klagen din i slutten av februar.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart