Privatist

Fristen for å melde seg til privatisteksamen hausten 2015 er no gått ut. I haust vil eksamensperioden vare frå og med veke 45 til og med veke 50.

Du finn nyttig informasjon om det å vere privatist på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i menyen på venstre side.

Tid og stad for eksamen

Tid og stad for eksamen blir publisert på sida di på privatistweb.no  i siste halvdel av oktober. Du vil få melding frå Eksamenskontoret på e-post og sms når datoane er klare.

Leseliste og tema for prosjektoppgåve

Om du skal ha munnleg eksamen i religion, norsk, engelsk eller språkfag, skal du levere leseliste. Om du skal ha munnleg-praktisk eksamen i geofag 1 eller 2, skal du levere tema for prosjektoppgåve. Frist for å levere leseliste og tema for prosjektoppgåve i haust er 1. oktober. Du kan lese meir om dette her.

Tilrettelegging av eksamen

Frist for å søkje om tilrettelegging av eksamen i haust er 1. oktober. Frist for å ettersende dokumentasjon er 20. oktober. Du kan lese meir om tilrettelegging av eksamen og korleis du søkjer her.

Pc på eksamen i matematikk

Det er no obligatorisk å bruke digitale verktøy på sentralt gitt eksamen i matematikk. Dette betyr at du må bruke pc å del 2 av eksamen. Du kan lese meir om eksamensordninga i matematikk og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

lokalt gitt eksamen i matematikk for vg 1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006) er det ikkje obligatorisk å bruke pc.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart