Privatist

Frist for å melde seg til våreksamen er søndag 1. februar 2015. Du melder deg til eksamen på www.privatistweb.no.   Om du treng hjelp, kan du kontakte Eksamenskontoret på e-post eksamen@hfk.no. Vi svarar på e-post heile helga fram til midnatt søndag 1. februar.

Staten har auka eksamensavgifta for privatisteksamen, prisen per eksamen i 2015 er:

  • 1000 kroner dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2000 kroner dersom du har bestått same eller tilsvarande fag tidlegare

Du finn meir informasjon om oppmelding til privatisteksamen på denne sida. I menyen på venstre side finn du mykje nyttig informasjon om privatisteksamen.

Endra reglar for eksamensavgift

Utdanningsdirektorartet har endra reglane for eksamensavgift. Om du har karakteren 1 i eit fag skal du betale 1000 kroner for å ta faget på nytt. Dette har dessverre vore feil på privatistweb fram til  14. januar 2015. Dersom du har betalt 2000 kroner for eit fag du har karakter 1 i frå før, kan du sende ein e-post til eksamen@hfk.no med kontonummeret ditt, så vil Eksamenskontoret betale tilbake 1000 kroner.

Du kan lese meir om endringane på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ny eksamensordning i matematikk frå våren 2015

Frå og med våreksamen 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på eksamen i matematikk. Dette betyr at det er obligatoriks å bruke pc på del 2 av eksamen i matematikk.

I teoretisk matematikk og matematikk programfag er timefordelinga mellom del 1 og del 2 av eksamen endra. Del 1 som skal løysast utan hjelpemiddel er 3 timar og del 2 som skal løysast med digitale verktøy er 2 timar.

Du kan lese meir om endringane og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Du finn nye eksempeloppgåver på denne sida,  kontakt Eksamenskontoret på e-post eksamen@hfk.no for å få passord.

Her finn du generell informasjon om å bruke pc på privatisteksamen.

Endringane gjeld ikkje lokalt gitt eksamen i matematikk for vg1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006).

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart