Privatist

Fristen for å melde seg til privatisteksamen våren 2015 er no gått ut. I vår vil eksamensperioden vare frå og med veke 16 til og med veke 24.

Tid og stad for eksamen

Tid og stad for eksamen blir publisert på  sida di på privatistweb.no i midten av mars. Du vil få melding frå Eksamenskontoret på e-post og sms når datoane er klare. Eksamenskontoret sender ikkje lenger brev i posten med desse opplysningane.

Leseliste og tema for prosjekt oppgåve

Om du skal ha munnleg eksamen i religion, norsk, engelsk eller språkfag, skal du levere leseliste. Om du skal ha munnleg-praktisk eksamen i geofag 1 eller 2, skal du levere tema for prosjektoppgåve. Fristen for å levere leseliste og prosjektoppgåve er 1. mars. Du kan lese meir om dette her.

Tilrettelegging av eksamen

Frist for å søkje om tilrettelegging av eksamen i vår er 1. mars. Frist for å ettersende dokumentasjon er 20. mars. Du kan lese meir om tilrettelegging av eksamen og korleis du søkjer her.

Ny eksamensordning i matematikk frå våren 2015

Frå og med våreksamen 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på eksamen i matematikk. Dette betyr at det er obligatoriks å bruke pc på del 2 av eksamen i matematikk.

I teoretisk matematikk og matematikk programfag er timefordelinga mellom del 1 og del 2 av eksamen endra. Del 1 som skal løysast utan hjelpemiddel er 3 timar og del 2 som skal løysast med digitale verktøy er 2 timar.

Du kan lese meir om endringane og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Du finn nye eksempeloppgåver på denne sida,  kontakt Eksamenskontoret på e-post eksamen@hfk.no for å få passord.

Her finn du generell informasjon om å bruke pc på privatisteksamen.

Endringane gjeld ikkje lokalt gitt eksamen i matematikk for vg1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006).

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart