Privatist

Fristen for å melde seg til privatisteksamen hausten 2015 er no gått ut. I haust vil eksamensperioden vare frå og med veke 45 til og med veke 50.

Du finn nyttig informasjon om det å vere privatist på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i menyen på venstre side.

Tid og stad for eksamen

Du finn informasjon om tid og stad for eksamen på sida di på privatistweb.no.  Du vil få melding frå Eksamenskontoret på e-post og sms om det skjer endringar.

Eksamensinstruks

Her finn du eksamensinstruks for munnleg og munnleg-praktisk eksamen og for skriftleg eksamen.

Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde kvar gong du møter på eksamen. Eksempel på gyldig legitimasjon er bankkort, førarkort eller pass. Skulebevis er ikkje gyldig legitimasjon.

Du har sjølv ansvar for at du veit kva hjelpemiddel du kan bruke på eksamen. Om du skal bruke datamaskin på skriftleg eksamen, må du gjere deg kjend med reglane som gjeld.

Eksamenslokale i Bergen hausten 2015

Skriftleg eksamen:

  • Kristkirken, Kanalveien 90, bybane til Wergeland, kartlenke
  • Odd Fellow-huset, Krabbedalen 66, buss  40,kartlenke
  • Salem, Sigurds gate 6 (inngang fra Neumans gate), kartlenke

Munnleg og munnleg-praktisk eksamen:

  • Amalie Skram videregående skole, Lungegårdskaien 40, rett ved Bystasjonen, kartlenke.

Det er ikkje mogleg å parkere ved eksamenslokala. Sjå nettsidene til Skyss for rutetider for bybane og buss.

PC på eksamen i matematikk

Det er no obligatorisk å bruke digitale verktøy på sentralt gitt eksamen i matematikk. Dette betyr at du må bruke pc på del 2 av eksamen. Du kan lese meir om eksamensordninga i matematikk og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

lokalt gitt eksamen i matematikk for vg 1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006) er det ikkje obligatorisk å bruke pc.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart