Privatist

Frist for å melde seg til privatisteksamen i haust er 15. september kl. 23.59. Du må logge deg inn på https://www.privatistweb.no for å melde deg til privatisteksamen.

Eksamensgebyret betaler du med bank- eller kredittkort på privatistweb når du melder deg til eksamen. Påmeldinga er ikkje gyldig før du har betalt gebyret. Pris per eksamen er:

  • Kr 403 for eit nytt fag (fag du ikkje har karakter i frå før)
  • Kr 826 når du har karakter i same eller tilsvarande fag frå før.  

Du må sjølv passe på at kontaktinformasjonen din på privatistweb er riktig. Eksamenskontoret bruker di side på privatistweb til å informere om eksamensdato og –stad.
Frå og med hausten 2014 vil du berre finne informasjon om eksamensdato- og stad på di side på privatistweb.no. Eksamenskontoret sender ikkje lenger brev i posten.
Eksamensperioden hausten 2014 er frå november til midten av desember.

Her kan lese meir om korleis du melder deg til privatisteksamen.

Bruk menyen til venstre for å finne meir informasjon om korleis du melder deg til eksamen, spesielle forhold ved faga, korleis eksamen blir arrangert, sensur og klagerett. Det er viktig at du set deg inn i denne informasjonen.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart