Privatist

Eksamen våren 2014Du kan logge deg på sida di på privatistweb her

NB: Hugs at du må hake av for PC ved oppmelding dersom du vil bruke det på eksamen. Dette gjeld uansett om den berre skal brukast som eit hjelpemiddel.

Hjelpemiddel som tillet Internett og kommunikasjon er ikkje tillatne (til dømes iPad eller andre nettbrett.)

Sensur og klage

HURTIGKLAGE: For nokre skriftlege fag er det klagehandsaming før ferien. Kva fag det gjeld finn du informasjon om her.
Frist for å sende hurtigklage til eksamenskontoret er torsdag 26.juni kl 12.00. Klaga må sendast på epost til eksamen@hfk.no


Sensur og klagerett: Klageskjema (pdf)

Viktig informasjon

Dersom målet er fag-/sveinebrev må du ha både ein tverrfagleg teorieksamen og ei praktisk fagprøve. Den tverrfaglege teorieksamen kan du melde deg opp til som privatist gjennom eksamenskontoret.

Den praktiske fagprøva kan du melde deg opp til som praksiskandidat på fagopplæringskontoret.

Oppmeldingsfristar

15. september for hausteksamen
1. februar for våreksamen

Prisar

Nytt fag: 403 kroner
Forbetring av fag: 826 kroner

Dei faste eksamenslokala våre i Bergen

Kart

Odd Fellow huset, Krabbedalen 66
(Oppsett for PC brukarar)

Kristkirken, Kanalveien 90 
(Oppsett for PC brukarar)

Kilden senter, Fana Catering, Søråshøgda 9
 

Buss

Søråshøgda: Buss 67 Nordås. Går frå Bystasjonen i rushtida, ellers til/frå Nesttun

Krabbedalen: Buss 40E Storavatnet Terminal frå Bergen busstasjon eller buss 24 Olsvikskjenet frå Oasen.

Kanalveien: Bybanen til Wergeland

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart