Privatist

Perioden for hausteksamen er no slutt. Frist for å melde seg til våreksamen er 1. februar 2015. Du melder deg til eksamen på www.privatistweb.no. Staten har auka eksamensavgifta for privatisteksamen og prisen per eksamen i 2015 er:

  • 1000 kroner for eit nytt fag (fag der du ikkje har karakter frå før)
  • 2000 kroner når du har karakter i same eller tilsvarande fag frå før.

Du finn meir informasjon om oppmelding til privatisteksamen på denne sida. I menyen på venstre side finn du mykje nyttig informasjon om privatisteksamen.

Sensur for hausteksamen 2014

Skriftleg eksamen har fellessensur 5. januar 2015. Så snart eksamensresultata er klare, blir dei publiserte på sida di på privatistweb.no. Eksamenskontoret kan ikkje opplyse om karakterar på e-post eller telefon. Informasjon om klagerett og klagefrist funn du her.

Kompetansebevis

Eksamenskontoret sender ut kompetansebevis med resultat frå hausteksamen i veke 2 og 3. Kompetansebeviset blir sendt til adressa du har registrert på privatistweb.no. Om du har endra adresse, ber vi om at du oppdaterer privatistweb med den adressa du ønskjer at vi skal sende kompetansebeviset til og sender ein e-post til eksamen@hkf.no med den nye adressa.

Ny eksamensordning i matematikk frå våren 2015

Frå og med våreksamen 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på eksamen i matematikk. Dette betyr at du må bruke pc på del 2 av eksamen i matematikk.

I teoretisk matematikk og matematikk programfag er timefordelinga mellom del 1 og del 2 av eksamen endra. Del 1 som skal løysast utan hjelpemiddel er 3 timar og del 2 som skal løysast med digitale verktøy er 2 timar.

Du kan lese meir om endringane og kva type digitale verktøy du treng på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Her finn du generell informasjon om å bruke pc på privatisteksamen.

Endringane gjeld ikkje lokalt gitt eksamen i matematikk for vg1 yrkesfag (MAT1001 og MAT1006).

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart