Privatist

Oppmelding til hausteksamen 2015

Privatistweb er no open for oppmelding til hausteksamen. Frist for å melde seg til hausteksamen er 15. september 2015.

Prisar for privatisteksamen hausten 2015:

  • 1000 kr. dersom du ikkje har bestått faget tidlegare
  • 2000 kr. når du har karakter i same eller tilsvarande fag frå før.

Du finn meir informasjon om oppmelding til privatisteksamen på denne sida. Du finn mykje nyttig informasjon om å ta fag som privatist på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i menyen på venstre side.

Resultat av klagebehandling

Alle som har klaga vil få brev i posten med resultat frå klagebehandlinga når resultatet er klart. Resultatet frå klagebehandlinga vil vere klart innan midten av oktober.

Her kan du lese meir om klagerett.

Kompetansebevis

Eksamenskontoret har sendt ut kompetansebevis for våreksamen når resultata var  klare , dei fleste vart sende i veke 26. Kompetansebevis vart sendt til adressa du har registrert på privatistweb. Ta kontakt med Eksamenskontaker på e-post dersom du ikkje har motteke kompetansebevis.

Resultata frå våreksamen er publiserte på sida di privatistweb.

Kva fag skal eg ta eksamen i?

Ein viktig del av arbeidet til Eksamenskontoret er å hjelpe deg med å fullføre utdanninga di. Kanskje du har avbrote utdanninga eller kanskje du i ettertid har funne ut at du treng studiekompetanse. Kanskje lurer du på kva eksamenar du treng for å få fagbrev.
Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du manglar og kva for eksamenar du må ta.
Du kan kontakte oss på e-post eller telefon, eller du kan kome innom for ein samtale. For at du skal få best mogleg hjelp, tilrår vi at du kontaktar oss på førehand for å få ein avtale. Du bør også ta med deg kompetansebevis og vitnemål du har frå før.
I eksamensperiodane (frå november til midten av desember og frå midten av april til midten av juni) er det ikkje mogleg å få rettleiingssamtale.
Eksamenskontoret har treffetid mellom 10.00 og 14.00.

Kontaktinformasjon:

Telefon 55 23 95 55
E-post eksamen@hfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 6, 6. høgda

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart