Poesislam i UKMKursoversikt

Om prosjektet 

Prosjektet "Poesislam i UKM" er no avslutta. Hovudmåla med prosjektet var å:
·         Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar.
·         Auka talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring
·         Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.

Her finn du sluttrapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM i poesislam: www.poesislam.no/

Ungdommens kulturmønstring: http://ukm.no/

 

 

 


Skribent: agust.magnusson@hfk.no