Fakta om Hordaland

 Folketal | Vegnettet | Klimagassar | Geografiske data | Nedbør og temperatur

Fakta

 

Folketal  

Folketal 01.01. 2014

505 246

Folkeauke 2013-2014 (%)

1,4

Fødselsoverskot

2 404

Netto innanlandsk flytting

357

Nettoinnvandring

4 671

Kommunar med høgast folketal (01.01.2014)

 

Bergen                                    

271 949

Askøy                                    

27 346

Fjell                            

23 852

Os

18 678

Stord

18 425

Kommune med lågast folketal (01.01.2014)
Modalen 

372

Tal kommunar pr. 01.01. 2014

33

Vegnettet

 

Riksvegar 31.12. 2012

765 km

Fylkesveglengd 31.12. 2012

2 908 km

Kommunale vegar 31.12. 2012

3 115 km

Offentleg vegnett totalt 01.01.2013:

6 772 km

Lengste bru: Nordhordlandsbrua   

1 614 m

Lengeste hengebruspenn: Hardangerbrua

1 310 m

Lengste vegtunnelar

 

Folgefonntunnelen                               

11 137 m

Jondalstunnelen

1 050 m

Bømlafjordtunnelen (undersjøisk)    

7 888 m

Vallaviktunnelen                                 

7 510 m

Direkte utslepp frå vegtrafikk

 

CO2 2012                    

899 903 tonn

NOx 2012               

3 352 tonn

PM10 2012               

111 tonn

PM2,5 2012

106 tonn

Geografiske data

 

Areal (total)                           

15 440 km2

Tot. areal inkl. territorialfarvatn 

22 687 km2

Fastland og øyar utan ferskvatn   

14 525 km2

Ferskvatn (areal)         

915 km2

Isbrear (areal)          

338 km2

Største kommune, areal: Voss 

1 806 km2

Minste kommune, areal: Fedje       

9 km2

Jordbruksareal i drift, 31.07.2012 (dekar)           

404 670

Skogareal, produktivt, 31.12.2012(dekar)            

2 602 565

Øyar i saltvatn

6 482

Øyar i ferskvatn

2 645

Ferskvatn

15 529

Lengd kystlinje på fastland

2 237 km

Lengd kystlinje på øyar        

6 504 km

Lengd kystlinje totalt                 

8 740 km

Største øy: Osterøy                     

329 km2

Største innsjø: Hamlagrøvatnet            

10,3 km2

Høgaste fjell: Hardangerjøkulen 

1 863 m

Høgaste fossefall (tilnærma loddrett fall):

 

Skykkjedalsfossen (Eidfjord)                

300 m

Tyssestrengene (Odda)                       

300 m

Høgaste uregulerte fossefall, (tilnærma
loddrett fall):

 

Vedalsfossen i Eidfjord     

200 m

Lengste fjord:

 

Hardangerfjorden (den nest lengste fjorden i Noreg, etter Sognefjorden - 204 km) 

179 km

Største isbre: Folgefonna (den tredje største isbreen i Noreg, Jostedalsbreen og Svartisen er større)                            

212 km2

Nedbør og temperatur

 

Mest nedbør på eitt år: 
Haukeland i Masfjorden (1990)            

5 303 mm

Mest nedbør på eitt døger:
Matre i Sunnhordland (1940)

229,6 mm

Høgast målte temperatur:
Ulvik (Brakanes) (9. juli 2014)

+ 34,4° C

Lågast målte temperatur:
Finse (7. januar 1982)

–  39.6° C

Dagar med nedbør i Bergen frå 01.04.2013-31.03.2014 (2012: 269, 2011: 268)

256


Lenkjer

Minifakta om Norge. SSB 

Hordaland i tal 

Kommunar i Hordaland

Dokument

Årsmeldingar for Hordaland fylkeskommune

Kommunikasjonsseksjonen

01.04.2014 12:38
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart