Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Namneforslag på høyring

Fylkesdirektøren for utdanning har lagt fram forslag om at den nye samanslegne skulen skal heita Kvam vidaregåande skule. Fylkestinget har vedteke nye rutinar for namnesetjing av vidaregåande skular i Hordaland. Vedtaket seier at det i hovudsak er stadnamn som er førande for namne setjinga av skulane.

Høyringsfristen er sett til 16.06.17. Namnesaka skal opp i Fylkestinget i oktober. 

Høyringsinnspel

Sommarskule

Sommarskulen er eit gratis tilbod i yrkesretta og studieretta matematikk til elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring. Vi tilbyr òg kurs i norsk og engelsk for minoritetsspråklege elevar nokre stader. 

Sommarskule

Aktuelt

HS i Spania

HS i Spania

Vg2 Helsearbeidarfag var ei heil veke i Spania i slutten av mars. Me hadde ei variert veke. Me besøkte på sjukehuset Hospital Universitari de la Plana, der me vart tekne i mot av direktøren sjølv og ein heil delegasjon frå sjukehuset. Me fekk først informasjon i auditoriet, før me fekk ei interessant, lærerik og veldig kjekk omvising på ulike avdelingar. Lorena, vår spanske elev i reisefølgjet, måtte vera tolk heile veka, og ho gjorde ein strålande jobb med dette. På sjukehuset vart dette oppdraget endå meir offisielt då ho vart intervjua på spansk radio om vitjinga vår.

Politiet på skulebesøk

Politiet på skulebesøk

I dag vitja Politiet Vg1-klassane våre. Elevane fekk informasjon, høyra historier frå politikvardagen, kunne stilla spørsmål og fekk sjå ein film. I filmen møtte me menneske som angrar på narkotikabruken sin. Dei angra på at dei ikkje hadde stilt seg spørsmålet kvifor skal eg seia nei til narkotika.

Sjå fleire saker