Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Retningsliner for fråvèr

Frå 1. august 2016 er det innført fråversgrense for elevar i vidaregåande opplæring.
Hensikta med innføring av fråversgrense er å motivere elevane til jamn innsats og å hindre skulk. Fråversgrensa gjeld for alle elevar i vidaregåande skule.
Les meir om det her.

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga gjer deg moglegheit til å seia kva du meinar om læring og trivsel på skulen. Svara blir brukte av skulen, kommunen og staten for å gjera skulen du går på, enda betre. Svara frå Elevundersøkinga kan også brukast av forskarar.Du vil etterkvart finna nokre av svara på nettsida «Skoleporten».

Informasjon om elevundersøkinga

Aktuelt

Utdanning til val

Utdanning til val

19. januar fekk me besøk av 10.-klassingar får Kvam og omkringliggjande kommunar. 10.-klassingane fekk velja kva utdanningstilbod dei ville testa ut for ein dag. Våre Vg2-elevar var instruktørar for 10.-klasseelevane. Me hadde ein veldig fin dag saman med gjestene.

Ekstremisme

Ekstremisme

Måndag 11. januar fekk Øystese gymnas og Norheimsund vidaregåande skule besøk av journalist og forfattar Øyvind Strømmen. Han har gitt ut fleire bøker der ekstremisme har vore tema. Strømmen delte av kunnskapen sin med elevane. Kva er eigentleg ekstremisme? PST definerer ekstremisme som: Vilje til å bruka vald.

Sjå fleire saker