Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

nyttig informasjon

Sommeravslutninger

Vg2 YF: torsdag 22.juni kl.12.00-13.30

Øvrige elever: fredag 23.juni kl. 9.00-11.00

Klage på skriftlig eksamen

Se eksamensresultat i Skolearena. Dersom du ønsker å klage på resultatet i et fag, må du gjøre følgende:

1. Ta kontakt med faglærer, og be ham/henne om å lese besvarelsen din for å se om karakteren er urimelig. 

Dette er viktig, for man kan også gå ned i karakter ved klage. 

2. Send en epost til margreta.tveisme@hfk.no, med følgende opplysninger: 
-ditt fulle navn
-navn på faget der du vil klage på eksamenskarakteren
-en bekreftelse på at du har fått en vurdering av faglærer før du klager. 

Klagefristen er 10 dager etter at du er blitt gjort kjent med resultatet.

Aktuelt

Blokkskjema

Her ser du hvilke programfag vi tilbyr på Vg2 skoleåret 2017-2018.

Sommerskolen 2017

Sommerskolen er et gratis tilbud i yrkesrettet og studierettet matematikk til elever og lærlinger i offentlig videregående opplæring.