Studierettleiing

Er du voksen og lurer på korleis du kan ta fagbrev /  sveinebrev eller studiekompetanse?

Kontakt oss om du lurer på noko. Vi kan gi rettleiing om:

  • Fagbrev / sveinebrev og yrkeskompetanse
  • Studiekompetanse
  • Realkompetanse

Vi kan og gi individuell rettleiing og

  • kartleggje kva kompetanse du har og korleis du kan fullføre ei vidaregåande utdanning
  • finne alternative veger som kan føre fram til fagbrev / sveinebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
  • gjennomføre realkompetansevurdering

Kontakt oss

Ta kontakt med ditt næraste senter for voksenopplæring og avtal tid for ei samtale. Du finner oss i Bergen, Odda, Sotra, Stord og Voss. Kontaktinformasjon nedanfor.

Bergen (Yrkesfag)

Yrkesfag

Åsane videregående skole

Bergen (studiekompetanse)

Bergen katedralskole

Sotra (Alle fag)

Alle fag

Sotra vidaregåande skule

Stord (Alle fag)

Alle fag

Stord vidaregåande skule

Voss (Alle fag) og Odda

Alle fag

Voss vidaregåande skule

Odda vidaregåande skule

Karriererettleiing

Vi tilbyr ikkje karriererettleiing. Ta i staden kontakt med eit karrieresenter.