Studierettleiing

Er du voksen og lurer på korleis du kan ta fagbrev /  sveinebrev eller studiekompetanse?

Vi kan hjelpe deg å fullføre vidaregåande opplæring!

Vi kan gi individuell rettleiing og

  • kartleggje kva kompetanse du har og korleis du kan fullføre ei vidaregåande utdanning
  • finne alternative veger som kan føre fram til fagbrev / sveinebrev, studiekompetanse eller yrkeskompetanse

Kontakt oss

Kontakt oss og avtal tid for ei samtale. Vi har Senter for voksenopplæring i Bergen, Odda, Sotra, Stord og Voss. E-post, telefonnummer og nettsidene til senteret som er nærast for deg kan du finne nedanfor.

Bergen (Yrkesfag)

Yrkesfag

Åsane videregående skole

Bergen (studiekompetanse)

Bergen katedralskole

Sotra (Alle fag)

Alle fag

Sotra vidaregåande skule

Stord (Alle fag)

Alle fag

Stord vidaregåande skule

Voss (Alle fag) og Odda (yrkesfag)

Alle fag

Voss vidaregåande skule

Odda vidaregåande skule

Våre tenester

Vi tilbyr gratis opplæring på heiltid eller deltid

Vi kan vurdere realkompetansen din

Vi tilbyr studierettleiing, men ikkje karriererettleiing.Ta i staden kontakt med eit karrieresenter.