Bli resepsjonist (fagbrev)

Vi tilbyr gratis opplæring for voksne innan resepsjonistfaget. Opplæringa er på deltid og går over eitt år.

Utdanninga er gratis og tilpassa voksne med erfaring frå yrket. Undervisninga fører fram til tverrfagleg eksamen på VG3-nivå.

Med bestått eksamen og godkjent praksis i yrket kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Kursinformasjon

inga tilbod i 2017.

Søk utdanning for voksne

Du kan søke i vigo.no eller søke elektronisk via nettsida til senteret som tilbyr utdanninga.
Alle kan søke, men vi prioriterer søkarar med voksenrett. Utdanninga er gratis for alle som får plass.

Ta kontakt med Senter for voksenopplæring, Voss vgs viss du har spørsmål.

Voss vidaregåande skule