Bli helsefagarbeidar (fagbrev)

Vi tilbyr gratis opplæring for voksne i helsearbeidarfaget. Opplæringa er på deltid og går over eitt år.

Utdanninga er gratis og tilpassa voksne. Undervisninga fører fram til tverrfagleg eksamen på VG3-nivå. Med bestått eksamen og godkjent praksis kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Vi tilbyr dessutan opplæring på Vg1 og Vg2 for deg som ikkje har erfaring frå yrket.

Kursinformasjon

  • Oppstart: August og januar (Voss, Knarvik)
  • Omfang: Deltid, 1-2 dagar / kveldar i veka
  • Varigheit: Eitt år / fleire år
  • Kursstad: Bergen, Odda, Sotra, Stord, Voss og Knarvik
Søk utdanning for voksne

Du kan søke i vigo.no eller søke elektronisk via nettsida til senteret som tilbyr utdanninga.
Alle kan søke, men vi prioriterer søkarar med voksenrett. Utdanninga er gratis for alle som får plass.

Viss du har spørsmål kan du kontakte ditt næraste Senter for voksenopplæring, sentra finn du nedanfor.

Bergen (og søkarar til Knarvik)

Skal du søke på Knarvik må du sende søknaden til Åsane vgs.

Åsane videregående skole

Odda

Odda vidaregåande skule

Sotra

Sotra vidaregåande skule

Stord

Stord vidaregåande skule

Voss

Voss vidaregåande skule