Voksenopplæring

Voksenrett

Har du ikkje fullført vidaregåande? Då har du lovfesta rett til gratis utdanning frå det året du fyller 25.

Sjekk om du har voksenrett

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring til voksne. Tilboda er retta mot deg som ikkje har fullført vidaregåande skule, men alle kan søke. Du kan få hjelp til utdanningsval og realkompetansevurdering ved sentra i Bergen, Sotra, Stord, Voss og Odda. Les meir om tilboda:

Oversikt over gratis fagtilbod,
Søk om realkompetansevurdering
Kontakt oss for studierettleiing,

Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan søke direkte til ditt næraste Senter for voksenopplæring.

Voksenopplæring i Hordaland

Følg oss på Facebook

Aktuelt frå voksenopplæringa

leiarane ved 4 nye Senter for voksenopplæring

4 nyetablerte senter for voksenopplæring

4 nyetablerte Senter for voksenopplæring var på plass i 2016 ved desse skulane:

Nytt senter ved Voss gymnas skal vere på plass i august 2017. Saman skal sentra tilby opplæring, realkompetansevurdering og studierettleiing til vaksne hordalendingar.

På bilete ser vi leiarane for dei 4 sentra: Bak frå venstre: Bengt Åge Bru, Oddbjørn Richard Berger, og Sigrid Sve Låstad. Foran: Neeta Sankholkar,

Les meir i Utdanning for vaksne, Årsrapport 2016

Pangstart for ny tømrarutdanning

Vaksne elevar er i full gang med å byggje kattepensjonat. Bonusen er at dei får praktisk arbeidserfaring medan dyrebeskyttelsen får eit heilt nytt pensjonat.
– Eg lærer mykje meir når vi kombinerer teori og praksis, seier Adrian Christoffersen (bilete).

I alt 14 vaksne elevar er i gang med full utdanning i tømrarfaget. Eit nytt opplæringstilbodet for vaksne utan erfaring frå yrket. Utdanninga er på fulltid over fleire år, og starta hausten 2016 ved Senter for voksenopplæring, Åsane videregående skole. Les heile saka:

Vaksne får utdanning ved å byggje hus til godt formål