Vidaregåande opplæring

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skuleåret 2016-2018 er auka læringsutbyte og fullføring

Styringsdokument 2016-2018

Få gratis vidaregåande utdanning på ein av våre 43 vidaregåande skular. 

Vi tilbyr utdanning  for både ungdom og vaksne.

Vi kan tilby 13 utdanningsprogram som kan resultere i studiekompetanse og/ eller ei yrkesutdanning.

Skulestart 2017

Skuleåret 2017/2018  startar opp onsdag 16. august for dei vidaregåande skulane i Hordaland.

Praktisk informasjon

Har du spørsmål når det gjeld rettane og moglegheitene dine ved søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller kva skuletilbod vi har som er litt utanom det vanlege? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenkene under.

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland trekkjer opp den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Skulebruksplanen

Noko for ein kvar

Ein racer på teknologi?

Dette er utdanningstilbodet for deg som er interessert i innovasjon, entreprenørskap, ingeniørfag, medisin, forsking og teknologi. Opplæringa skjer i eigen verkstad, med bl.a. 3D-printarar og satsing på robotteknologi. Sotra vidaregåande skule er ein av to skular i landet som tilbyr dette utdanningsprogrammet.

Les meir om faget på skulen si nettside.

Vanlig bil, stor bil, gigantisk bil

Dersom du er glad i bil er kanskje Vg 2 Kjøretøy, Arbeidsmaskinar eller Bilskade, lakk og karosseri noko for deg. Vi har fleire skular i Hordaland som tilbyr desse programområda.

I Søkjarhandboka finn du kva skular som har faga. På www.vilbli.no kan du lese meir om utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon og dei enkelte programområda.