Hurtigklage på privatisteksamen

Dersom du skal klage på eksamensresultat som du skal ettersende til Samordna opptak, kan du bruke hurtigklage. For privatistar i Hordaland er hurtigklagefristen søndag 25. juni klokka 23.59.

Berre klager som er mottekne innan fristen blir behandla som hurtigklage. Klager som  kjem etter denne fristen blir behandla som ordinære klager.

Her kan du lese meir om ordinære klager.

Du vil få svar på hurtigklagen innan fristen for å ettersende dokumentasjon til Samordna opptak.

Les meir om dette på Samordna opptak sine nettsider.

Kva fag gjeld hurtigklagefristen for

Hurtigklagefristen gjeld for desse faga frå studieførebuande utdanningsprogram og fellesfag:

Norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenøskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk og  psykologi.

Elektronisk ID

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55