Førebuingsdelar

I ein del fag er det ein førebuingsdel for eksamen.  Ein førebuingsdel er i oppgåve eller ein tekst som du skal arbeide med før eksamen og ta med deg på sjølve eksamen.

Skriftlege eksamenar

Her finn du førebuingsdel til skriftlege eksamen

Praktiske, munnlege og munnleg-praktiske eksamenar

Frisørfag

FRI2003 tverrfagleg eksamen frisørfag

Fotterapi og ortopediteknikk

FOT2004 tverrfagleg eksamen vg2 fotterapi og ortopediteknikk

FOT3004 tverrfageleg eksamen vg3 fotterapi

Helseservice

HES2004 tverrfagleg eksamen vg2 helseservice

 

Informasjonsteknologi

REA3016 Informasjonsteknologi 2

 

Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55