Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Senteret har desse oppgåvene, definert av Helse og omsorgsdepartementet:

  • tilby spesialisttannlegetenester
  • drive rådgiving overfor ei samla tannhelseteneste
  • bidra til spesialistutdanning av tannlegar
  • drive forsking og fagleg utvikling i tannhelsetenesta
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

Kompetansesenteret gir og eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til born, ungdom og vaksne med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffer og overgrepsoffer. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med eit tilbod til inneliggjande pasientar.

Våre einingar og tenester

Fagutvikling og forskingsformidling