Tannklinikkane i Hordaland

Tannhelsetenesta i Hordaland er delt inn i 5 ulike tannhelsedistrikt. Du vil her finne oversikt over det einskilde tannhelsedistrikt med tannklinikkar og namn, tlf.nummer og e-post til leiar.

Opningstider

Det er fast opningstid for alle tannklinikkane i Hordaland :
08:00 - 15:30

Aust tannhelsedistrikt

Distriktet har 7 klinikkar og ca. 48 tilsette. 

Overtannlege Agnete Norheim Kaldestad er leiar av distriktet og kan treffast på Norheimsund tannklinikk, tlf. 56 55 01 80/ mob. 416 44 936

Postadresse:
Norheimsund tannklinikk, Gamle Dalaveien 15,
5600 Norheimsund.

E-post: Agnete Norheim Kaldestad

Merk, Granvin tannklinikk blir nedlagt 30. mai 2016. Ta evt . kontakt med Voss tannklinikk etter denne dato, tl.nr. 56 52 36 00 

Oversikt tannklinikkane i Aust tannhelsedistrikt

Sør tannhelsedistrikt

Distriktet har 8 klinikkar og ca. 45 tilsette. 

Overtannlege Margareth S. Råen er leiar for distriktet, og kan treffast på  tlf. 53409550/99021332.

Postadresse: Stord tannklinikk, Postboks 113, 5401 Stord.

E-post: Margareth S. Råen    

Oversikt over alle tannklinikkane i Sør tannhelsedistrikt

Vest tannhelsedistrikt

Distriktet har 10 klinikkar og ca. 90 tilsette.

Overtannlege Mette Skønberg Vallentinsen er leiar av distriktet, og kan treffast på Loddefjord tannklinikk, tlf. 55 51 11 80/ mob. 928 87 298.

Postadresse: Loddefjord tannklinikk Postboks 134 Loddefjord, 5881 Bergen.

E-post: Mette Skønberg Vallentinsen

Merk,
Betanien og Løvåsen tannklinikkar blei lagt ned mars 2016.
Vedk. Betanien, ta evt. kontakt med Laksevåg tannklinikk, tlf.nr. 55 94 58 80
Vedk. Løvåsen tannklinikk, ta evt. kontakt med Fyllingsdalen tannklinikk,
tlf. nr. 56 17 81 95.

Oversikt alle tannklinikkane i Vest tannhelsedistrikt

Nord tannhelsedistrikt

Distriktet har 14 klinikkar og ca. 80 tilsette.

Overtannlege Lathamini Murugesh er leiar av distriktet og  kan treffast på
Rolland tannklinikk, tlf. 55 25 40 70 / mob. 900 93 136

Postadressa: Rolland tannklinikk Åslia 13, 5115 Ulset.

E-post:  Lathamini Murugesh

Merk,
Midtbygda tannklinikk blei nedlagt april 2016. Ta evt. kontakt med Hesthaugen tannklinikk, tlf.nr. 55 39 20 60.

Masfjorden tannklinikken blei nedlagt 1. mai 2016. Ta evt. kontakt med Knarvik tannklinikk, tlf. 56 35 12 10.

Modalen og Fedje tannklinikkar blir lagt ned 1. juli 2016.
Modalen tannklinikk etter denne dato, ta evt. kontakt med Knarvik tannklinikk,
tlf.nr. 56 35 12 10.
For Fedje tannklinikk etter denne dato, ta evt. kontakt med Knarvik eller Lindås tannklinikk, tlf. nr. til Knarvik 56 35 12 10, Lindås 56 36 02 17

Oversikt alle tannklinikkane i Nord tannhelsedistrikt

Sentrum tannhelsedistrikt

Distriktet har 14 klinikkar og ca 105 tilsette.

Overtannlege Bente Holmgren er leiar av distriktet og kan treffast på
Os tannklinikk, tlf.  56 57 03 50/980 58 994.

Postadressa: Os tannklinikk, Postboks 264, 5203 Os

E-post:Bente Holmgren 

Oversikt alle tannklinikkane i Sentrum tannhelsedistrikt