Søk om frikort

Ulike diagnosar kan gje deg rett til frikort under eigendeltak 2.

Kva gjeld frikortet for

Spør behandlararen din om du er omfatta av ordninga

Eksempler på ulike diagnosar som kjem inn under eigendeltak 2

 • Sjelden medisinsk tilstand (SMT) 
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven 

Kor stort er eigendelbeløpet

Eigendelbeløpet for 2016 er kr 2670

Kva må du sjølv gjere dersom du har rett på frikort