Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. Du kan søke både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg undersøke om skulen tilbyr fag som gir spesiell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse, Vg3


Påbygging til studiekompetanse er eit utdanningsløp i 3. klasse (Vg3) på Voss vidaregåande skule og høver spesielt godt for deg som manglar/ynskjer å ta generell studiekompetanse.  Du vil få dei same faga som elevane på studiespesialisering har.  Avhengig av kva du har fått undervisning i på Vg1 og Vg2, vil timeplanen din bli lagt opp slik at du får tilstrekkeleg med timar til å få vitnemål og kunne komme inn på høgskular og universitet.  Nokre fag på universitet og høgskular har spesielle krav til fordjuping, og dersom du til dømes skal inn på ingeniørhøgskule, må du ha spesiell studiekompetanse med fordjuping i matematikk og fysikk.

Elevar som har fullført Vg1 og Vg2 i eit yrkesfaglig utdanningsprogram, kan velje Vg3 påbygging til studiekompetanse.  Påbygging har mykje teori, med mykje fagstoff i t.d. faga Norsk (10 t per veke) og Historie (5 t per veke).  Sidan kurset har eit komprimert løp, opplever mange at dette kurset er eit kurs med mykje arbeid og kan vere hardt å komme gjennom.   Med generell studiekompetanse har du grunnlag for inntak til universitet og høgskule, og krava for inntak tilseier at påbygging til studiekompetanse kan opplevast som eit «tøft år» for mange elevar.

Kvifor velje påbygging til studiekompetanse?


Påbygging til studiekompetanse høver spesielt godt for deg som har vore ute i lære, gjerne har gått opp til og fått fag- eller svennebrev og som ynskjer vidare studie på universitet og høgskular.

På Voss vidaregåande skule er påbygging til studiekompetanse sett opp med ulike faste fag og i tillegg fag som kan veljast.   I fag som kan veljast forsøker vi å legge opp til fag som kan gje deg grunnlag for å velje fleire fag i 3. klasse, slik at du kan sikre deg at du har 100 timar eller meir over 3 år i vidaregåande skule. Dette er eitt av krava for å få vitnemål. 

Programfag til val:


Programfaga som er nemnde i tabellen nedanfor er eit utgangspunkt for neste skuleår.  Fagtilbodet som endeleg blir tilbode, blir avklart før skulestart. Elevane sine val, etter at dei har starta på skulen, vil i tillegg styre dette fagtilbodet.  I tabellen nedanfor vil du for "Programfag til val" velje fag som høver deg i forhold til krav (for å få vitnemål) om 100 timar over 3 år i den vidaregåande skulen.   

Timetal, krav til vitnemål:


Nedanfor finn du ein tabell for timetal.   Den har 50 timar summert per veke.  Dette er ikkje rett.  Årsaka til dette er at det i lista er fleire fag enn det ein elev vil ha per veke. Nokre av desse faga er elevane sine val og elevar må ta ulike fag avhengig av kva timetal dei har opparbeidd gjennom 2 år i den vidaregåande skulen.  I tabellen er det sett opp 50 timar, men ein elev vil normalt ha 30 eller 35 timar i 3. klasse.

Ulike skular har ulike totaltal på fagtimar per veke, og timetal kan derfor variere i dei 3 skuleåra du går i den vidaregåande skulen.  Elevar som har vore innom ulike skular må derfor spesielt vere merksam på kravet til 100 timar per veke for å få vitnemål.  Typisk vil ein elev derfor velje eitt eller to fag, og totaltimetal per veke vil derfor ikkje bli 50 timar (sjå tabellen nedanfor), men t.d. 30 eller 35 timar per veke. 

Vilbli.no Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal: Vg3
Sum timetal per uke 35
Historie 5
Kroppsøving 2
Matematikk 5
Naturfag 3
Norsk 10
Programfag 10

Val av programfag

Timetalet per veke vil vere inntil 35 timar. Du kan velje ein eller to programfag, eller tre dersom du val Matematikk R1.

Du kan velje blant fylgjande programfag:

  • Informasjonsteknologi 1
  • Internasjonal engelsk
  • Matematikk R1
  • Reiseliv og språk 1

Faga som er lista opp er eit utgangspunkt, endeleg fagtilbod blir klart mot slutten av august og når elevar har gjort sine val av programfag.

Tredje året

ToElevarPåbygg.jpg

Elevar i arbeid, påbygging til studiekompetanse, Vg3

Bildet til venstre syner elevar i 3. klasse i arbeid i faget Historie.  Elevar arbeider saman to og to, eventuelt i grupper.  Lærarar er ofte rettleiarar i ulike faglege opplegg, og det blir krevd at du som elev tek mykje ansvar for å lese fag sjølv.  Fag som Norsk og Historie er store fag og kan vere krevjande for deg som elev på påbygging til studiekompetanse.

Vegen vidare:

Etter å ha fullført påbygging til studiekompetanse, vil du ha generell studiekompetanse og kan søkje inntak til høgare utdanning på universitet og høgskular. Gjennom samordna opptak vil du som student kunne søkje studieplass på ei rekke ulike studiestadar og fagområde. Linkane under gjev deg meir informasjon.

 

Ansvarlege Personar:

Fagansvarleg, påbygging til studiekompetanse Profilbilde av Siw Kari Ulvund

Siw Kari Ulvund

Send e-post
Faglærar, påbygging til studiekompetanse Profilbilde av Trine Vesterhus

Trine Vesterhus

Send e-post