Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Timeplan/prøveplan

Timeplan

Timeplanen til Voss gymnas er tilgjengeleg på lenkja nedanfor. Ved fyrstegongs pålogging, vel Voss gymnas som skulenamn.

Timeplan

Fagdagsplan

Undervisninga ved Voss gymnas er organisert i fagdagar (eitt fag ein heil dag). Som hovudregel ligg fagdagane på fredagar men andre dagar kan òg nyttast om det er naudsynt. 

Fagdagsplan 16/17

Skuleruta

Her finn du skuleruta. Me ynskjer at elevane får maksimalt utbyte av undervisninga og ber difor om at de sjekker skuleruta før de planlegg ferier og andre turar. Merk at 26. mai ligg inne på skuleruta som ein fridag. 26. mai er òg ein potensiell førebuings- og eksamensdag for elevar ved Voss gymnas. Det gjeld faga Matematikk 1P/T, Engelsk fellesfag, Informasjonsteknologi 2 og Biologi 2.

Skuleruta 16/17 Skuleruta 17/18

Prøveplan

Her finn du plan over registrerte prøver.

Prøveplan