Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skjema og planar

Her finn du samla ulike skjema  og planar som er aktuelle for elevane

Ta kontakt med skulen dersom du har spørsmål

Rutinar og reglement

HMT og beredskap

Helse, miljø og tryggleik (HMT) er eit viktig ledd i arbeidet med eit godt skolemiljø, og ein sentral del i opplæringa. Vi har fokus på å utvikle eit høgt medvit om korleis vi kan forebygge ulykker, og korleis vi skal handtere ulykker og uhell dersom dei likevel skjer.