Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tysk nivå 1+2

Dei siste åra har Os gymnas tilbydd opplæring i spansk som «nybyrjarspråk», men vi tilbyr no  tysk som «nybyrjarspråk.

Nasjonale tall frå Utdanningsdirektoratet (offisielle eksamenstall) viser no at rundt rekna er det ca. dobbelt så mange av elevane som går opp til eksamen i spansk (nivå I og  I+II) som stryk enn elevane som går opp i tysk (nivå I og I +II).

For å få fleire elevar til å bestå og fullføre vidaregåande opplæring, vel difor skulen å skifte framandspråk nivå I og nivå I+II frå spansk til tysk.