Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Velkomen til Os gymnas

Os gymnas ligg i Os kommune. Skulen har om lag 270 elevar på studiespesialiserande utdanning,  og vi har om lag 40 tilsette. Vi har lyse og moderne lokale, som er pussa opp i dei seinare åra.                            Mottoet vårt er trivsel, vennskap, kunnskap.

Her finn du oss

Os gymnas ligg ved Os sentrum med god bussforbindelse til heile Os og Bergen.

 Adressa er: Gymnasvegen 85, 5200 Os

Resepsjonen

Ekspedisjonstid: 08.00 - 15.30

Administrasjonen

Rektor er skulen sin øvste pedagogiske og administrative leiar. Rektor har ansvar for den daglege drifta, og sørgjer for at vedtaka til skulestyresmaktene vert sett i verk. Rektor skal sikra at skulen og opplæringa fungerer best mogleg, og leggja til rette for gode arbeidsforhold ved skulen. 

Assisterande  rektor er rektor sin avløysar, og overtek  rektor sine funksjonar når han er borte. Assisterande rektor er óg avdelingsleiar for språk, samfunnsfag og økonomi og  har ansvar for eksamen ved skulen.

Studieinspektøren har ansvar for klasselister, gruppelister, vitnemål etc. Studieinspektøren administrerer elevane sine fagval og ser til at dei fagkombinasjonane elevane vel er i samsvar med reglar for føring av vitnemål. Studieinspektøren er óg avdelingsleiar for realfag.

Elevinspektøren er bindeleddet mellom elevane og leiinga ved skulen. Elevinspektøren har faste møte med elevrådet og ser til at elevane sine innspel både fagleg og sosialt vert tekne hand om. Elevinspektøren har ansvar for MOT- verksemda til skulen og  sit som leiar for skulen sitt ressursteam.

Rektor Profilbilde av Trond Eikeland

Trond Eikeland

Send e-post 57307212
Assisterande rektor/avdelingsleiar språk, samfunnsfag og økonomi Profilbilde av Monica Haugland-Bergh

Monica Haugland-Bergh

Send e-post 57307213
Studieinspektør/ avdelingsleiar realfag Profilbilde av Rune Rosland

Rune Rosland

Send e-post 57307214
Elevinspektør Profilbilde av Hilde Paaske-Knauer

Hilde Paaske-Knauer

Send e-post 57307217

Kontoret

Kontoret i 1. etasje hjelp deg blant anna med:

  • legitimasjonskort (skulebevis)
  • støtte til skuleskyss
  • utfylling av skademeldinger

Kontorpersonalet arbeidar også med skulens daglege administrasjon.

Konsulent/bibliotekar Profilbilde av Siw M Stokkevåg Birkeli

Siw M Stokkevåg Birkeli

Send e-post 57307211
Leiar administrasjon Profilbilde av Kristin A. Tysse

Kristin A. Tysse

Send e-post 57307210

Drift og reinhald

Driftsleiar har kontor med eigen inngang i underetasjen. Han har ansvaret for den tekniske drifta av skulebygget.

Reinhaldspersonalet har ansvaret for reinhald på skulen. Dei har pauserom i underetasjen.

Driftsleiar Profilbilde av Semir Mujanovic

Semir Mujanovic

Send e-post
Arbeidsleiar reinhald Profilbilde av Marie Befring-Solheim

Marie Befring-Solheim

Send e-post
Reinhaldar Profilbilde av Sunee Koubkum

Sunee Koubkum

Send e-post
Reinhaldar Profilbilde av Yonaira Ramirez Hjelle

Yonaira Ramirez Hjelle

Send e-post

IKT-kontor

IKT-konsulenten har ansvaret for skulens informasjonsteknologi.
Du finn han i 1.etasje ved sida av biblioteket. 

IKT-konsulent Profilbilde av Anders Nesbø Prestegard

Anders Nesbø Prestegard

Send e-post

MOT

                                                          
Os gymnas er med i MOT. MOT  bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.         
 

Grønt Flagg

                                                                   
Os gymnas ble hausten 2013 sertifisert som ein "Grønt flagg" -skule.