Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skifte av nybyrjarspråk frå spansk til tysk.

 Frå hausten 2016 vil Os gymnas tilby tysk som «nybyrjarspråk» i staden for spansk. Elevar som ikkje har hatt 2. framandspråk på ungdomsskulen må byrje med 2. framandspråk på vidaregåande.

Meir informasjon om framandspråk

Lån og stipend

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få  utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener.

Meir informasjon frå lånekassen

Aktuelt

Erasmus+

Erasmus+

Os gymnas har hatt besøk fra partnerskoler fra Latvia, Tyskland og Nederland fra 5/2-17 til 11/2-17 Skolene har samarbeidet om et prosjekt rundt temaet smittsomme sykdommer, og elevene har vært utplasserte i vertsfamilier. I løpet av uka har elevene samarbeidet i grupper, og det har vært faglige opplegg på Haukeland sykehus og på Vil-vite-senteret. I tillegg har de vært på Akvariet i Bergen, og på kveldskjøring på ski i Eikedalen. En flott uke!

Sjå fleire saker