Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevråd

Elevrådet er med på å påverke skulekvardagen og fritida til elevane på Hjeltnes. Dei arrangerer ulike sosiale aktivitetar, til dømes julebord, og dei representerer elevane i ulike samanhengar.

Elevrådet for 2014/2015:

›Leiar: Oddbjørn
›Nestleiar/skrivar: Anna
›Kasserar: Tony

Det er to elevrepresentanter i AMU (arbeids- og miljøutvalet):
›Tony og Anna (vara: Jakob og Astrid)

Det er fire elevrepresentantar i skulemiljøutvalet:
›Tony, Oddbjørn, Anna og Katrine (vara: Jakob og Astrid)

Hjeltnes har ein representant i Ulvik ungdomsråd:
›Jakob (vara: Tony)

Kontakt

Ta direkte kontakt med elevrådsmedlemmane dersom du har ei sak du ynskjer dei skal ta opp, anten i elevrådet eller i dei ulike utvala der dei er representert.

Møteinnkalling og referat frå tidlegare møte ligg på It's Learning.