Hordaland i tal

Hordaland i tal er ein statistikkpublikasjon som ser på samfunnsutviklinga i fylket på fleire område.

Hordaland i tal kjem ut to gongar i året. I vårutgåva er tema folketalsutvikling, demografi og bustad. I haustutgåva legg vi vekt på næring, innovasjon og utdanning. 

2016

Hordaland i tal 2-16 (pdf)
Hordaland i tal 1-16 (pdf)

2015

2014

2013

Profilbilde av Kathrin Jakobsen
Kathrin Jakobsen
98255253