Politisk møteplan 2017

Møteplanen viser stad og tid for dei politiske møta i fylkeskommunen. Utvala er lenkja til e-innsyn, som viser sakene og medlemene i dei enkelte utvala. Program og sakliste vert publisert om lag ei veke før møtet.

Politisk møteplan for 2016

Første halvår 2017

Utval Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Fylkestinget   03. 07./08.     13./14.
Fylkesutvalet 26. 22./23. 30.   03./04.
23.
22.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
18. 15. 22. 26./27. 16. 20.
Opplæring og
helse
10. 07./08. 14. 19. 09. 07.
Miljø og
samferdsel
11. 07./08. 15. 20. 10. 08.
Administrasjon    16.       01.
Klagenemnda 24.   28.   30.  
Kontrollutvalet   13. 27.   08. 15.
Valnemnda            
Fylkesvalstyret         23.  
Fagskulestyret    16. 23.   05.  
Yrkesopplær.-
nemnda
03.
31.
  07. 05.  02.
31.
 
Fylkeseldre-
rådet
  02. 30.     01.
Rådet for
menneske
med nedsett
funksjonsevne
  01.   05. 31.  
Ungdommens
fylkesting 
  10./12.        
Ungdommens
fylkesutval 
13./15.
27.
22. 10./12. 19. 05. 02.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
  21.   19.   07.
Vestlandsrådet   28.     09.  

 
Kalender for alle politiske møte - her finn du program for møta

Andre halvår 2017

Utval Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget       03./04.   12./13.
Fylkesutvalet   24. 20./21. 26. 20./21. 07.
Kultur, idrett
og reg. utvikl.
  16. 13./14. 25. 15. 05.
Opplæring og
helse
  08. 05./06. 17. 07.
28.
 
Miljø og
samferdsel
  09. 06./07. 18. 08.
29.
 
Administrasjon      07.   16.  
Klagenemnda   22.   24.   05.
Kontrollutvalet   28./29. 25. 30. 29. 18.
Valnemnda            
Fylkesvalstyret   24. 18.      
Fagskulestyret     14.   14.  
Yrkesopplær.-
nemnda
  01.
29.
  10.
31.
21.  
Fylkeseldre-
rådet
    14.   09. 07.
Rådet for
menneske
med nedsett
funksjonsevne
    04.  23.   06.
Ungdommens
fylkesting 
           
Ungdommens
fylkesutval 
    01./03. 20./22. 22. 06.
Fylkestrafikk-
sikringsutvalet 
    05.   28.  
Vestlandsrådet            

Endringar i møteplanen

Fagskulestyret

Møtet 24. januar er endra til 16. februar.

Fylkestinget

Ekstra møte 27. januar.
Møte 27. januar er endra til 3. februar.

Fylkesutvalet

Møte 22. og 23. november er endra til 20. og 21. november.

Miljø og samferdsel

Møte 8. og 9. februar er endra til 7. og 8. februar.