Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet sitt arbeidsområde er saker som gjeld tilsetjings- og arbeidsvilkår for dei tilsette i fylkeskommunen. Utvalet skal behandle saker som gjeld tilhøvet mellom fylkeskommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Administrasjonsutvalet har ni medlemmer, fem representantar for arbeidsgjevar og fire representantar for dei tilsette.

Medlemmer

  • Pål Kårbø, KrF, leiar
  • Anne Gine Hestetun, A, nestleiar
  • Roald Kvamme, A
  • Silja Bjørkly, H
  • Terje Søviknes, Frp
  • Tore Andersen, YS-K
  • Kari Løkensgård Bjørsvik, UNIO
  • Tore Geir Johannessen, LO-K
  • Irene Ness, Akademikerne

Saker og kontaktinformasjon