Konferansar og studieturar

For å auke kompetansen om tettstadutvikling blir det arrangert konferansar og studieturar.

På grunn av omlegging av Hordaland fylkeskommune sine nettsider vil det ta noko tid før alt innhaldet er på plass.

Profilbilde av Kari Øvsthus
Kari Øvsthus
55239294