Møtedokument

Kommunar skal presentera aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Presentasjon og dokument til regionalt planforum skal vera i samsvar med: «Skjema for presentasjon av sak til regionalt planforum».  Kommunen bør tydeleggjera kva dei særleg ønskjer vurdert/få svar på.

Dokument til møte 13.06.2017

SVV / Voss kommune 09.30-11.00

Rapport Kommunedelplan med KU

Kart Kommunedelplan

Kart

Øygarden kommune 12.00-15.00

Skjema for planforum - Områdereguleringsplan Rong - sentrumsplan

Kart - Områdeplan for Rong sentrum

Føresegn - Rong senterområde

Skjema for planforum - KDP Rongøy

Planrapport med KU - Rongøy 2015

Kart - KDP Rongøy

Føresegner - KDP Rongøy 

 

Dokument til møte 30.05.2017

Samnanger kommune 13:00 - 15:00

Saksdokument er å finne på kommunen si heimeside.

Dokument til møte 25.04.2017

Lindås kommune

10:00 - 12:00  Kommunedelplan for Knarvik, Alversund, Alverstraumen: Planprogram

13:00 - 15:00  Områdeplan for Alversund: Notat

 

Dokument til møte 28.03.2017

Øygarden kommune 10:00 - 12:00

Skjema for planforum

Presentasjon - Svanevågen

Dokument til møte 21.02.2017

Kvam Herad 10:00 - 12:00
Skjema for planforum
Førebels kart Ålvik - Fykse
Førebels kart Fykse - Vikøy
Førebels kart Vikøy - Fosse
Førebels kart Fosse - Gravdal

Fusa kommune 13:00 - 15:00
Skjema for planforum

Dokument til tidlegare møte

Årssamling 15. september 2016 - innlegg (pdf)