Møtedokument

Kommunar skal presentera aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Presentasjon og dokument til regionalt planforum skal vera i samsvar med: «Skjema for presentasjon av sak til regionalt planforum».  Kommunen bør tydeleggjera kva dei særleg ønskjer vurdert/få svar på.

Dokument til møte 30.05.2017

Meland kommune 10:00 - 12:00

Skjema for planforum

Planprogram for områderegulering av Midtmarka og Rotemyra (02.03.2015)

Revisjon av planprogram for Midtmarka og Rotemya (20.03.2017)

Framlegg til ny plangrense (20.03.2017)

Framlegg til utvida plangrense og revisjon av planprogram

Notat frå Opus - revisjon av plangrense

 

Dokument til møte 25.04.2017

Lindås kommune

10:00 - 12:00  Kommunedelplan for Knarvik, Alversund, Alverstraumen: Planprogram

13:00 - 15:00  Områdeplan for Alversund: Notat

 

Dokument til møte 28.03.2017

Øygarden kommune 10:00 - 12:00

Skjema for planforum

Presentasjon - Svanevågen

Dokument til møte 21.02.2017

Kvam Herad 10:00 - 12:00
Skjema for planforum
Førebels kart Ålvik - Fykse
Førebels kart Fykse - Vikøy
Førebels kart Vikøy - Fosse
Førebels kart Fosse - Gravdal

Fusa kommune 13:00 - 15:00
Skjema for planforum

Dokument til tidlegare møte

Årssamling 15. september 2016 - innlegg (pdf)