Rapportar

Her blir lagt ut rapportar som er utarbeidd i samband med regional planstrategi 2016-2020.

Samandrag av innspel frå eksterne organ

Utkast til regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland, høyringsforslag

Utviklingstrekk i Hordaland - Kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 2016-2020 (AUD-rapport nr. 2-16)

Regional planstrategi 2016-2020 - Utfordringar for Hordaland

Folkehelsa i Hordaland 2015 - ein kunnskapsoversikt

Har du spørsmål?
Profilbilde av Marit Rødseth
Marit Rødseth
48138493