Framdriftsplan

Førebuingar til regional planstrategi for Hordaland tok til i 2015 og arbeidet med sjølve strategien starta opp i november 2015.

Framdriftsplan for regional planstrategi 2016-2020 

Tidspunkt Organ Handling
19.11.2015 Fylkesutvalet/styringsgruppe Oppstartvedtak
15.12.2015 Samrådsgruppe  Drøfte  prosess og utfordringar 
12.02.2016 Samrådsgruppe  Drøfte  mål/  satsingsområde/strategiar 
08.-09.03.2016 Samråd   i fylkestinget  Drøfte mål og satsingsområde/strategiar
06.04.2016 Samrådsgruppe Drøfte høyringsforslag
12.05.2016 Fylkesrådmannen  Innstilling  til vedtak av høyringsforslag offentleg
19.05.2016 Styringsgruppe/fylkesutvalet  Vedta høyringsforslag 
01.06.2016 Fylkesrådmannen  Utsending  av høyringsforslag
15.09.2016 Høyringsorgan Høyringsfrist 
september  Samrådsgruppe Drøfte   strategi etter høyring dersom behov
27.10.2016 Fylkesrådmannen  Innstilling til vedtak offentleg
03.11.2016 Opplæring   og helse Innstilling til vedtak 
08.11.2016 Kultur,   idrett og regional utvikling Innstilling til vedtak 
03.11.2016 Miljø   og samferdsel  Innstilling til vedtak 
16.-17.11.2016 Fylkesutvalet/styringsgruppe Innstilling til vedtak 
13.-14.12.2016 Fylkestinget Vedtak av regional planstrategi
2016-2020
Profilbilde av Marit Rødseth
Marit Rødseth
48138493