Samferdselsavdlinga

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i Samferdselsavdelinga

Hordaland fylkeskommune er den største vegeigaren i fylket, med ansvar for omlag 2 900 kilometer med m veg. Vi har ansvaret for 16 av 18 ferjesamband i fylketog, og kollektivtrafikk med buss og bane via Skyss.

Administrasjonene er delt inn i forvaltingsseksjonen, transportplanseksjonen og vegseksjonen.