Samferdselsavdelinga

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i samferdselsavdelinga.

Hordaland fylkeskommune er den største vegeigaren i fylket, med ansvar for omlag 2 900 kilometer veg. Vi har ansvaret for 16 av 18 ferjesamband i fylket, og kollektivtrafikk med buss og bane via Skyss.

Administrasjonene er delt inn i forvaltingsseksjonen, transportplanseksjonen og vegseksjonen.

Profilbilde av Kontakt samferdselsavdelinga
Kontakt samferdselsavdelinga
55 23 93 63

 

Fylkesdirektør samferdsel
Profilbilde av Håkon Rasmussen
Håkon Rasmussen
482 98 090
seksjonsleiar transportplan
Profilbilde av Thorbjørn Aarethun
Thorbjørn Aarethun
92058252
seksjonsleiar forvaltningsseksjonen
Profilbilde av Rolf Rosenlund
Rolf Rosenlund
92438193
seksjonsleiar vegseksjonen
Profilbilde av John Martin Jacobsen
John Martin Jacobsen
97142274
direktør for Skyss
Profilbilde av Oddmund Sylta
Oddmund Sylta