Regional utvikling

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i regionalavdelinga.

Avdelinga regional utvikling jobbar med regionsutvikling, planar, forsking, internasjonalisering, analyse, klima og naturressursforvalting. Avdelinga er leia av direktør Bård Sandal.

 

 

Seksjonar

 

Leiarar