Regional utvikling

Kontaktinformasjon til dei ulike seksjonane og leiarane i regionalavdelinga.

Avdelinga regional utvikling jobbar med regionsutvikling, planar, forsking, internasjonalisering, analyse, klima og naturressursforvalting. Avdelinga er leia av direktør Bård Sandal.

Seksjonar

Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
Seksjon for klima og naturrerssursforvaltning
Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling
Seksjon for plan

Leiarar

Fylkesdirektør regional utvikling
Profilbilde av Bård Sandal
Bård Sandal
97051716
leiar seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
Profilbilde av Kathrin Jakobsen
Kathrin Jakobsen
98255253
klima- og naturressurssjef
Profilbilde av Sølve Dag Sondbø
Sølve Dag Sondbø
90075325
plansjef
Profilbilde av Marit Rødseth
Marit Rødseth
48138493
konstituert næringssjef
Profilbilde av Arthur Kristian Arnesen
Arthur Kristian Arnesen
97093086