Opplæringsavdelinga

Kontaktinformasjon til seksjonar og leiarar i opplæringsavdelinga.

Profilbilde av Kontakt opplæringsavdelinga
Kontakt opplæringsavdelinga
55 23 92 30

Seksjonar:

Profilbilde av Kontakt fagopplæringskontoret
Kontakt fagopplæringskontoret
55 23 99 00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60
Profilbilde av Kontakt eksamenskontoret
Kontakt eksamenskontoret
55 23 95 55

Kontakt et OT/PPT-kontor

 

Leiarar:

Fylkesdirektør opplæring
Profilbilde av Svein Leidulf Heggheim
Svein Leidulf Heggheim
913 91 280
seksjonsleiar, fellestenestar
Profilbilde av Birthe Andersen Haugen
Birthe Andersen Haugen
55239247
seksjonsleiar, skule
Profilbilde av Linda Farestveit
Linda Farestveit
55239100
seksjonsleiar, fagopplæring
Profilbilde av Torbjørn Mjelstad
Torbjørn Mjelstad
97142081
seksjonsleiar, OT/PPT
Profilbilde av Nina Ludvigsen
Nina Ludvigsen
55239472
regionleiar
Profilbilde av Hillevi Elizabeth Runshaug
Hillevi Elizabeth Runshaug
480 45 397
regionleiar
Profilbilde av Sissel Øverdal
Sissel Øverdal
952 56 439

 

 

Oversikt over alle vidaregåande skular