Økonomi- og organisasjonsavdelinga

Kontaktinformasjon til seksjonar og leiarar i økonomi- og organisasjonsavdelinga.

Økonomi- og organisasjonsavdelinga består av

  • budsjettseksjonen
  • HR-seksjonen (HR løn, HR rekruttering og rådgiving, HR kompetanse og utvikling, HR støtte og bedriftshelsetenesta)
  • IT-seksjonen (IT service, IT Drift, IT nett og IT stab)
  • innkjøpsseksjonen
  • fylkeskassen
  • kommunikasjonsseksjonen (kommunikasjonsrådgivning, fylkessekretariatet, informasjon- og servicesenteret, trykkeri og grafisk)

Seksjonar

 

Leiarar

Fylkesdirektør økonomi og organisasjon
Profilbilde av Ingrid Kristine Holm Svendsen
Ingrid Kristine Holm Svendsen
90734144