Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Opna to nye sykkelparkeringshus

– Det er kjekt at vi har fått sykkelparkeringshus. Eg bur 10 minutt unna, fortel Arild Hermstad. Han var den første som tok sykkelparkeringshuset på Åsane terminal i bruk. Det har plass til 96 syklar og har kosta 1,5 millionar kroner.

Første bybane til flyplassen

– Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.

Aktiv og spontan fritid med TT-kortet

Veg og transport

– Hadde det ikkje vore for TT-kortet hadde eg blitt sittande mykje heime. Ordninga gjer at eg kan være både spontan og sosial på fritida, seier syttiåtteåringen Jan Helge Jakobsen om den fylkeskommunale transportordninga.

Eit stort steg i riktig retning

– Dette er eit stort steg i riktig retning for dei som går, syklar eller reiser kollektivt, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han, saman med ordførar Marte Mjøs Persen, opna det nye kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen i Fyllingsdalen.

Vil kryssa Langenuen i sør for ny E39

Alternativ F med kryssing av Langenuen i sør må veljast som alternativ for ny E39 mellom Stord og Os, går Hordaland fylkesutval inn for. Omsynet til nasjonale og regionale kulturminneverdiar, landskap og friluftsliv ved Bårdsundet er vektlagt i fråsegna.

Sjå fleire treff