Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Årstad-elevar underviser åttandeklassingar i koding

Utdanning

Kvar måndag fram til påske underviser elevar frå Årstad vidaregåande skole ungdomsskuleelevar i programmering. – Det er moro å sjå at elevane får til det dei prøver på. Då veit eg at eg klarer å lære faget vidare. Det hadde eg ikkje trudd eg ville klare på førehand, seier elev på vg2 data og elektronikk Anders Åsheim.

Amalie Skram har beste ungdomsbedrift i Hordaland

Utdanning

UBamboo UB ved Amalie Skram videregående skole gjekk heilt til topps då 88 ungdomsbedrifter frå hele Hordaland konkurrerte mot kvarandre. Dei skal dermed representere Hordaland under NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm 4.-5. mai.

Byggjer ny fagskule og vidaregåande skule på Laksevåg

Politikk Utdanning

– Vi skal ha den største offentlege fagskulen i landet saman med eit spennande tilbod for elevane i vidaregåande skule, seier Emil Gadolin, leiar av opplærings- og helseutvalet, etter at Hordaland fylkesting har vedteke å plassere ein samla og styrka fagskule og ein vidaregåande skule med maritimt og petroleumtekniske fagtilbod på Laksevåg.

Årstad den nye vinnarskulen i Hordaland

Utdanning

– Årstad er blitt ein svært fin og populær vidaregåande skule. Det ser vi på søkjartala, seier inntaksleiar Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune. 157 fleire elevar enn i fjor søkjer den moderniserte skulen på Danmarks plass.

Stor breidde og dyktige fagfolk

Utdanning

– Breitt fagtilbod, fleksibilitet og flinke fagfolk er gode grunnar til å søkje seg inn på ein av Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular, ifølge fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim. Søknadsfristen 1. mars nærmar seg fort.

Permitterte frå oljebransjen hjelper lærlingar

Utdanning

– Eg har vore permittert sidan byrjinga av november. Det er kjekt å få hjelpe til her, seier Stian Sellevold. Han er permittert serviceingeniør i oljebransjen, men har gjennom Hordaland fylkeskommune fått jobb som hjelpelærar for lærlingar som har problem med å få nok praksis.

Vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing

Utdanning

– Lovendringane er saman med kompetanseheving, støtte og rettleiing viktige satsingsområde i kampen mot mobbing, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han presenterte det nye lovforslaget til regjeringa på konferansen «Saman mot mobbing» i dag. Mobbeombodet i Hordaland fylkeskommune er med å arrangere konferansen på Sotra saman med Fjell kommune.

Sykehusskolen samla under eitt tak

Politikk Utdanning

– Eg er glad for at vi no får samla Sykehusskolen under eitt tak, i nye, flotte og meir moderne lokale, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø. 10. februar vart den nye Sykehusskolen teken i bruk i flunkande nye lokale i Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.

Invitert til vitskapleg samarbeid med kinesisk skule

Utdanning

Amalie Skram vidaregåande skule  er invitert ut i verdsrommet i lag med sin samarbeidskule i Beijing. Den spektakulære invitasjonen kom i samband med at 18 elevar, lærarar og rektor frå den kinesiske prestisjeskulen Bayi denne veka er på norgesbesøk.

Hordaland fylkeskommune og NAV fornya samarbeidsavtale

Utdanning

– Det er vondt å falle mellom to stolar. Gjennom heilskapleg og systematisk samarbeid er fylkeskommunen og NAV med på å sette stolane tettare slik at ungdommar kan lukkast, sa fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim under signeringa av samarbeidsavtalen om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande utdanning.

Skuleleie elevar får teori gjennom praktisk arbeid

Utdanning

– Her får eg lov å stå på kjøkkenet og lage mat. Eg slepp teori, men vi får eigentleg teorien i det praktiske arbeidet, seier Erik Hviding, ein av mange ungdommar som har fått eit godt liv på Hyssingen produksjonskole. 23. januar feira den uvanlege skulen to år.

Satsar stort på yrkesfag

Utdanning

Tilsetting av yrkesfaglege koordinatorar på fem skular i Hordaland skal sikre at fleire fullfører si yrkesfaglege utdanning. – Auka gjennomføring i den vidaregåande skulen er vår aller viktigaste sak. Difor har vi sett av pengar i budsjettet til nettopp dette formålet, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin.

Den største fagskulen i Noreg

Utdanning

– Vi er godt nøgde med samanslåinga og gler oss til å halde fram, seier rektor Torbjørn Tvedt ved den samanslegne Fagskolen i Hordaland. Frå årsskiftet har Hordaland fylkeskommune slege saman den tekniske og den maritime fagskolen i fylket.

Justerte reglar for inntak til vidaregåande

Politikk Utdanning

Hordaland fylkesting har vedteke justerte reglar for inntak til vidaregåande skular. Elevar på studiespesialisering skal få rett til å gå på same skule alle tre åra på vidaregåande. Den andre endringa gjeld at elevar som får urimeleg lang reise, skal få plass på nærskulen.

Austrheim-elevar heilt til topps

Utdanning

Elevar frå Austrheim vidaregåande skule gjekk heilt til topps i fylkeskonkurransen «Ringer av vann – sjømat for fremtiden». No skal dei delta i den nasjonale finalen i Stjørdal 16. – 18. januar.

Sjå fleire treff