Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Ny ordning gjer det lettare å få læreplass

Utdanning

– Eg gjekk over eit år utan jobb, men no trivst eg kjempegodt, seier Kenneth Vasquez, IKT-lærling ved Sandsli videregående skole som akkurat har bestått fagprøva etter den nye ordninga der Hordaland fylkeskommune går aktivt ut for å skaffe læreplassar.

Austevollelevar sette ny rekord i Lofoten

Utdanning

– Dette var ein kjempetur for oss elevar, seier Lene Hagen (17), elev ved Austevoll vidaregåande skule som nett er komen heim frå lofotfisket med klassen sin på båten «Stø Kurs». Elevane sette ny skulerekord med 11 tonn fisk på ein dag.

Feira 30 år med musikk på Langhaugen

Utdanning

– Ingen hadde drøymt om at vi skulle ende opp med dette etter 30 år, sa rektor Tore Tvedt då han takka elevar og lærarar etter ein åtte timar lang jubileumsfeiring på Langhaugen videregående skole.

Diskuterte skulesamanslåing på Bømlo

Utdanning

Skulesamanslåing stod på dagsorden då fylkesutvalet i Hordaland møtte kommunen og næringslivet på Bømlo torsdag 30. mars. Etter skulebruksplanen skal Rubbestadneset og Bømlo vidaregåande skular slåast saman til ein stor skule.

Årstad-elevar underviser åttandeklassingar i koding

Utdanning

Kvar måndag fram til påske underviser elevar frå Årstad vidaregåande skole ungdomsskuleelevar i programmering. – Det er moro å sjå at elevane får til det dei prøver på. Då veit eg at eg klarer å lære faget vidare. Det hadde eg ikkje trudd eg ville klare på førehand, seier elev på vg2 data og elektronikk Anders Åsheim.

Amalie Skram har beste ungdomsbedrift i Hordaland

Utdanning

UBamboo UB ved Amalie Skram videregående skole gjekk heilt til topps då 88 ungdomsbedrifter frå hele Hordaland konkurrerte mot kvarandre. Dei skal dermed representere Hordaland under NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm 4.-5. mai.

Byggjer ny fagskule og vidaregåande skule på Laksevåg

Politikk Utdanning

– Vi skal ha den største offentlege fagskulen i landet saman med eit spennande tilbod for elevane i vidaregåande skule, seier Emil Gadolin, leiar av opplærings- og helseutvalet, etter at Hordaland fylkesting har vedteke å plassere ein samla og styrka fagskule og ein vidaregåande skule med maritimt og petroleumtekniske fagtilbod på Laksevåg.

Årstad den nye vinnarskulen i Hordaland

Utdanning

– Årstad er blitt ein svært fin og populær vidaregåande skule. Det ser vi på søkjartala, seier inntaksleiar Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune. 157 fleire elevar enn i fjor søkjer den moderniserte skulen på Danmarks plass.

Stor breidde og dyktige fagfolk

Utdanning

– Breitt fagtilbod, fleksibilitet og flinke fagfolk er gode grunnar til å søkje seg inn på ein av Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular, ifølge fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim. Søknadsfristen 1. mars nærmar seg fort.

Permitterte frå oljebransjen hjelper lærlingar

Utdanning

– Eg har vore permittert sidan byrjinga av november. Det er kjekt å få hjelpe til her, seier Stian Sellevold. Han er permittert serviceingeniør i oljebransjen, men har gjennom Hordaland fylkeskommune fått jobb som hjelpelærar for lærlingar som har problem med å få nok praksis.

Vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing

Utdanning

– Lovendringane er saman med kompetanseheving, støtte og rettleiing viktige satsingsområde i kampen mot mobbing, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han presenterte det nye lovforslaget til regjeringa på konferansen «Saman mot mobbing» i dag. Mobbeombodet i Hordaland fylkeskommune er med å arrangere konferansen på Sotra saman med Fjell kommune.

Sykehusskolen samla under eitt tak

Politikk Utdanning

– Eg er glad for at vi no får samla Sykehusskolen under eitt tak, i nye, flotte og meir moderne lokale, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø. 10. februar vart den nye Sykehusskolen teken i bruk i flunkande nye lokale i Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.

Invitert til vitskapleg samarbeid med kinesisk skule

Utdanning

Amalie Skram vidaregåande skule  er invitert ut i verdsrommet i lag med sin samarbeidskule i Beijing. Den spektakulære invitasjonen kom i samband med at 18 elevar, lærarar og rektor frå den kinesiske prestisjeskulen Bayi denne veka er på norgesbesøk.

Hordaland fylkeskommune og NAV fornya samarbeidsavtale

Utdanning

– Det er vondt å falle mellom to stolar. Gjennom heilskapleg og systematisk samarbeid er fylkeskommunen og NAV med på å sette stolane tettare slik at ungdommar kan lukkast, sa fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim under signeringa av samarbeidsavtalen om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande utdanning.

Skuleleie elevar får teori gjennom praktisk arbeid

Utdanning

– Her får eg lov å stå på kjøkkenet og lage mat. Eg slepp teori, men vi får eigentleg teorien i det praktiske arbeidet, seier Erik Hviding, ein av mange ungdommar som har fått eit godt liv på Hyssingen produksjonskole. 23. januar feira den uvanlege skulen to år.

Satsar stort på yrkesfag

Utdanning

Tilsetting av yrkesfaglege koordinatorar på fem skular i Hordaland skal sikre at fleire fullfører si yrkesfaglege utdanning. – Auka gjennomføring i den vidaregåande skulen er vår aller viktigaste sak. Difor har vi sett av pengar i budsjettet til nettopp dette formålet, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin.

Sjå fleire treff