Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Permitterte frå oljebransjen hjelper lærlingar

Utdanning

– Eg har vore permittert sidan byrjinga av november. Det er kjekt å få hjelpe til her, seier Stian Sellevold. Han er permittert serviceingeniør i oljebransjen, men har gjennom Hordaland fylkeskommune fått jobb som hjelpelærar for lærlingar som har problem med å få nok praksis.

Vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing

Utdanning

– Lovendringane er saman med kompetanseheving, støtte og rettleiing viktige satsingsområde i kampen mot mobbing, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han presenterte det nye lovforslaget til regjeringa på konferansen «Saman mot mobbing» i dag. Mobbeombodet i Hordaland fylkeskommune er med å arrangere konferansen på Sotra saman med Fjell kommune.

Sykehusskolen samla under eitt tak

Politikk Utdanning

– Eg er glad for at vi no får samla Sykehusskolen under eitt tak, i nye, flotte og meir moderne lokale, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø. 10. februar vart den nye Sykehusskolen teken i bruk i flunkande nye lokale i Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.

Invitert til vitskapleg samarbeid med kinesisk skule

Utdanning

Amalie Skram vidaregåande skule  er invitert ut i verdsrommet i lag med sin samarbeidskule i Beijing. Den spektakulære invitasjonen kom i samband med at 18 elevar, lærarar og rektor frå den kinesiske prestisjeskulen Bayi denne veka er på norgesbesøk.

Hordaland fylkeskommune og NAV fornya samarbeidsavtale

Utdanning

– Det er vondt å falle mellom to stolar. Gjennom heilskapleg og systematisk samarbeid er fylkeskommunen og NAV med på å sette stolane tettare slik at ungdommar kan lukkast, sa fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim under signeringa av samarbeidsavtalen om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande utdanning.

Skuleleie elevar får teori gjennom praktisk arbeid

Utdanning

– Her får eg lov å stå på kjøkkenet og lage mat. Eg slepp teori, men vi får eigentleg teorien i det praktiske arbeidet, seier Erik Hviding, ein av mange ungdommar som har fått eit godt liv på Hyssingen produksjonskole. 23. januar feira den uvanlege skulen to år.

Satsar stort på yrkesfag

Utdanning

Tilsetting av yrkesfaglege koordinatorar på fem skular i Hordaland skal sikre at fleire fullfører si yrkesfaglege utdanning. – Auka gjennomføring i den vidaregåande skulen er vår aller viktigaste sak. Difor har vi sett av pengar i budsjettet til nettopp dette formålet, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin.

Den største fagskulen i Noreg

Utdanning

– Vi er godt nøgde med samanslåinga og gler oss til å halde fram, seier rektor Torbjørn Tvedt ved den samanslegne Fagskolen i Hordaland. Frå årsskiftet har Hordaland fylkeskommune slege saman den tekniske og den maritime fagskolen i fylket.

Justerte reglar for inntak til vidaregåande

Politikk Utdanning

Hordaland fylkesting har vedteke justerte reglar for inntak til vidaregåande skular. Elevar på studiespesialisering skal få rett til å gå på same skule alle tre åra på vidaregåande. Den andre endringa gjeld at elevar som får urimeleg lang reise, skal få plass på nærskulen.

Austrheim-elevar heilt til topps

Utdanning

Elevar frå Austrheim vidaregåande skule gjekk heilt til topps i fylkeskonkurransen «Ringer av vann – sjømat for fremtiden». No skal dei delta i den nasjonale finalen i Stjørdal 16. – 18. januar.

Imponert over elevane på Stend

Politikk Utdanning

– Dette er svært rørande å høyre, seier Jonas Gahr Støre, leiar av Arbeidarpartiet, etter omvising på Stend vidaregåande skule. Han fekk møte elevar på tilrettelagt opplæring og sjå korleis dei blir inkludert i skulekvardagen.

Godt samarbeid om opplæring for innvandrarar

Utdanning

– Gloppenmodellen er ein svært god modell. Der samarbeider NAV, kommunen og fylkeskommunen om utdanning av minoritetsspråklege vaksne til helsefagarbeidarar. Vi har eit tilsvarande samarbeid mellom NAV, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, seier Per Willy Mørk Karlsen som er leiar av vaksenopplæringa i Hordaland.

Fleire fullfører vidaregåande skule i Hordaland

Politikk Utdanning

Stadig fleire elevar fullfører vidaregåande skule i Hordaland. På tre år er auken på 4,3 prosentpoeng. Av dei som starta i 2010, fullførte 71,8 prosent av elevane innan fem år, mens talet for dei som byrja tre år før var 67,5 prosent. Karakterane til 2010-kullet er og det beste i perioden etter 2006. Dette går det fram av tilstandsrapporten til dei vidaregåande skulane i Hordaland som no er lagt fram.

Fekk fagbrev – vil ha fast jobb

Utdanning

– Dette er året med alle f-ane. Eg har fylt 50, teke førarkort og fått fagbrev, seier Tabotu Gebremeskel som stolt viser fram fagbrevet som helsearbeidar. – No manglar berre den siste f-en, fast jobb!

Sjå fleire treff