Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Første narkosetilbod ved tannklinikk

Tannhelse

– No kan vi tilby pasientar med angst for tannbehandling (odontofobi) behandling i narkose. Det har vore aukande etterspurnad etter slik behandling, seier Mahmoud Atashgahy, dagleg leiar ved Solheimsviken tannklinikk.

Betre tannbehandling av barn som er redde for sprøyter

Tannhelse

– Dette har vore ein periode med bratt læringskurve, seier Karin G. Berge som har teke doktorgrad på tannbehandling av barn som er redde for sprøyter. Ho fann ut at 14 prosent av barn 10 til 16 år i Hordaland har høg frykt for tannlegesprøyter.