Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

70.000 færre innbyggjarar

Statistikk

Dei siste fylkesprognosane for utviklinga av folketalet i Hordaland viser ein nedgang på 70.000 innbyggjarar i fylket i 2040 samanlikna med kva som vart forventa i fjor. Kommunane rundt Bergen ligg an til folketalsvekst, medan kommunar i Hardanger får folketalsnedgang.

Arbeidsløysa aukar i Hordaland

Politikk Statistikk

Arbeidsløysa i Hordaland har auka med 21 prosent på eitt år. Frå august 2015 til august 2016 er 1681 fleire utan jobb. Totalt er 9788 utan arbeid i fylket. Det er ein auke frå 2,9 prosent til 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Lågare vekst i folketalet i fylket

Statistikk

Hordaland har lågare nettoinnflytting og lågare nettoinnvandring samanlikna med tall frå i fjor. Lågkonjunkturen i oljenæringa er truleg årsaka til dette. Rapporten Hordaland i tal syner og at fylket har behov for 85 000 fleire bustader fram til 2040.